Universitetsdirektør

Aalborg Universitet (AAU) søger med tiltrædelse den 1. oktober 2014 en universitetsdirektør, som har de faglige, ledelsesmæssige og personlige forudsætninger for overordnet ledelse af universitetets tværgående teknisk-administrative servicefunktioner. Ambitionen er, at disse funktioner aktivt understøtter forskning og uddannelse i verdensklasse. Universitetsdirektøren refererer til rektor og udgør sammen med rektor og prorektor universitetets øverste daglige ledelse. Universitetsdirektøren er medlem af direktionen.

Læs mere

Ledige videnskabelige stillinger

Eksternt lektorat inden for Anvendt Filosofi

Institut for Læring og Filosofi · Ansøgningsfrist 29. juli 2014

Ekstern lektor i engelsk - Academic Writing

Institut for Kultur og Globale Studier · Ansøgningsfrist 1. august 2014

Ekstern lektor i engelsk sprog og sproglæring

Institut for Kultur og Globale Studier · Ansøgningsfrist 1. august 2014

P21424 - Postdoc in Laboratory of Neurobiology

Department of Health Science and Technology · Ansøgningsfrist 1. august 2014

Se flere

Ledige teknisk/administrative stillinger

Studiesekretær / kontorfuldmægtig

Aalborg Universitet København · Ansøgningsfrist 28. juli 2014

Barselsvikariat - Overassistent

Institut for Læring og Filosofi · Ansøgningsfrist 30. juli 2014

Kontorfuldmægtig/AC Fuldmægtig

Institut for Byggeri og Anlæg · Ansøgningsfrist 1. august 2014

Universitetsdirektør

Aalborg Universitet · Ansøgningsfrist 7. august 2014

Se flere