Ph.d.-stipendium ved Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland, Klinisk Institut, Aalborg Universitet (23-17009)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut er et ph.d.-stipendium ledigt inden for det generelle studieprogram "Clinical Science and Biomedicine". Ansættelsesstedet er Klinisk Institut, og stillingen vil fysisk være ved Center for Klinisk Forskning på Regionshospital Nordjylland i Hjørring. Stipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. oktober 2017.

Stillingsbeskrivelse

Center for Klinisk Forskning blev etableret i 2009 som et samarbejde mellem (det daværende) Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitet for at formalisere og støtte nye forskningsprojekter. Centret vejleder og støtter operationelt op om forskningsområderne på Regionshospital Nordjylland. Det er i øvrigt en væsentlig opgave for Centret at skabe forbindelser og adgang til andre forskermiljøer, som ligger uden for det, der kan varetages inden for Sygehuset. Indsatsen er primært postgraduat, men naturligvis tilgodeses også prægraduate projekter. Centret har p.t. 8 ph.d.-studerende tilknyttet, bl.a. inden for gynækologi, cancerforskning, reumatologi og pædiatri.

Om stillingen
Stillingen fokuserer på et forskningsprojekt omhandlende svær børneovervægt, fysisk aktivitet og tidlig opsporing af følgesygdomme til svær børneovervægt. Stillingen vil fysisk være i Center for Klinisk Forskning på Regionshospital Nordjylland, Hjørring, i tæt samarbejde med Videnscenter for Børn og Unge med Overvægt (ViBUO) på Børneafdelingerne i Aalborg og Hjørring. Børnene, der ønskes inkluderet i forskningsprojektet, følges i ViBUO. Ph.d.-studiet bygges op omkring et prospektivt klinisk interventionsstudie. I projektet ønskes belyst sammenhængen mellem børns overvægt og forskellige inflammatoriske og metaboliske faktorer, samt hvorledes disse påvirkes af fysisk aktivitet. Dette med sigte på bedre at kunne forudsige hvilke børn, der er i særlig risiko for senere i livet udvikle følgesygdomme til deres svære overvægt.

Det forventes, at ansøger har en klinisk baggrund med interesse for pædiatri og børneovervægt. Tidligere forskningserfaring vægtes ligeledes højt.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge klinisk lektor Søren Hagstrøm på tlf.: 9766 3374, soha@rn.dk

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008 om ph.d.-uddannelsen. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen. 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en ph.d.-skole, The Doctoral School in Medicine, Biomedical Science and Technology: www.phd.medicine.aau.dk og en ph.d.-forening (PAU) for alle fakultetets ph.d.-studerende: www.pau.aau.dk.

Kvalifikationskrav
Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen. 

Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet træffe beslutning om tildeling af stipendium. 

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

 Ansøgningen skal indeholde:
·         En motiveret ansøgning, hvori begrundelse for at ansøge fremgår.

·         Opdateret curriculum vitæ. 

·         Uddannelse (kopi af bevis for opnåede grader). 

·         Videnskabelige kvalifikationer.

·         Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.

·         Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.

·         Referencer/anbefalinger.

·         Personlige data. 

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Ruth Klitte, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, e-mail: rk@adm.aau.dk, tlf. 9940 7993.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til Cirkulære af 10. november 2015 om Overenskomst for akademikere i staten, og Cirkulære 18. september 2015 om protokollat om visse ansættelsesvilkær for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsnummer

23-17009

Ansøgningsfrist

27/03/2017

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.