Teamleder til Team Drift

Ved Campus Service på Aalborg Universitet er en fuldtidsstilling som Teamleder til Team Drift ledig til besættelse hurtigst muligt, gerne fra 1. juni 2017, eller snarest herefter.

Stillingsbeskrivelse

Tænder du på ledelse af medarbejdere samt af at skabe resultater gennem andre?
Har du samtidig både lysten og evnerne til arbejde med optimering, drift og vedligeholdelse af universitetets komplicerede bygninger, installationer og udendørsarealer samt at medvirke til at sikre, at universitetets byggeprojekter hænger godt sammen med den efterfølgende driftsfase?
Så er du måske vores nye teamleder for Team Drift.

Teamets kerneopgave er at sikre driften af de fysiske rammer til universitetets mange studerende og ansatte, herunder at sikre en optimering af indsatsen bl.a. i forhold til systematisk vedligeholdelse, indeklima og energiforbrug m.v. samt at sørge for indbydende og vedligeholdte udearealer året rundt i kobling til en bygningsmasse, der samlet set udgør knap 300.000 m2 i campusbyerne Aalborg, Esbjerg og København.

Foruden teamlederen udgøres teamet af pt. 20 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der alle brænder for deres jobs og for at levere god campus service. Teamet beskæftiger sig primært med drift af universitetets bygninger og medvirker desuden til at sikre, at universitetets bygge- og anlægsprojekter ved nybyggeri, ombygninger samt i forbindelse med vedligeholdelse, også i forhold til driftsfasen er gennemtænkte og optimerede.

Teamet spænder meget bredt mellem fagområder som bygningshåndværk, El, VVS samt energiledelse over til gartner- og anlægsområdet. Der er derfor tilknyttet tre fagkoordinatorer/fagansvarlige, som har det faglige ansvar for henholdsvis El og VVS samt Gartner- og bygningshåndværkere. Hertil kommer også en energiansvarlig medarbejder.
Mens teamlederen har den daglige ledelse af medarbejderne, har fagkoordinatoren til opgave at sikre fagfaglig vidensdeling og -udvikling, opretholdelse af fagligt niveau og kvalitet samt visse koordineringsopgaver efter aftale og i nært samarbejde med teamlederen.
Fagkoordinatoren for både El og VVS er desuden autorisationsholder, og har dermed ansvar for sikkerhed og lovlighed af installationerne.

Team Drift udgør det ene af to teams i afdelingen for Byggeri & Drift, og teamet har naturligvis et meget tæt samarbejde med Bygningsteamet samt de øvrige afdelinger i Campus Service om at levere gode løsninger med høj kvalitet i et konstruktivt samarbejde med vores omgivelser internt som eksternt. Vi sætter en ære i at udvise helhedssyn og tværgående samarbejde med en tydelig ambition om at skabe løbende forbedringer i proaktiv og konstruktiv dialog med brugere og interessenter.

Som teamleder skal du medvirke til at bedrive tydelig, dialogbaseret og anerkendende ledelse, som dels medvirker til at skabe trivsel, arbejdsglæde og engagement, dels sikrer en faglig og personlig udvikling af medarbejderne og organisationen, således at vi til stadighed fremstår som en attraktiv arbejdsplads med et sundt og godt arbejdsmiljø.

 Som teamleder skal du bl.a. også kunne:

  • Udvælge og udvikle medarbejdere
  • Bedrive ledelse med faglig indsigt og udvikle faglighed hos andre
  • Være relationsopbyggende – opad, nedad og sidelæns i organisationen samt udadtil
  • Organisere, delegere, sætte mål og evaluere indsats samt give feedback
  • Håndtere og styre tværgående og -faglige processer med fokus på både proces og resultat
  • Være en dygtig kommunikator og gøre det vedtagne meningsfuldt for de faglige medarbejdere, brugere og øvrige samarbejdspartnere
  • Bidrage med faglig indsigt og indspark i strategiarbejde samt yde ledelsesmæssig støtte og bidrag til afdelingslederen

Som teamleder forventer vi, at du sætter pris på ledelsesarbejdet samt det at skabe resultater gennem andre. Gennem udvikling af faglighed og effektivitet samt et godt samarbejdsmiljø i og uden for teamet sikrer du både medarbejdernes og teamets succes og trivsel.

Vi forventer, at du har en faglig relevant uddannelse og dokumenteret erfaring, eksempelvis som ingeniør, maskinmester eller lignende, som gerne må være suppleret med uddannelse inden for ledelse.
Den rette kandidat har såvel økonomisk som driftsmæssig forståelse, og har erfaring med driftsledelse af en bygningsportefølje samt evner for tværfaglig koordinering og synergiskabelse ved samarbejde omkring opgavevaretagelsen.
Det er en forudsætning at kandidaten har gode kommunikations- og forhandlingsevner såvel skriftligt som mundtligt.

Den rette kandidat er som person visionær og udviklingsorienteret samt systematisk og analytisk stærk.
Det er vigtigt at du har en synlig integritet og troværdighed, så der er overensstemmelse mellem ord og handling.
Du er en rollemodel, og gennem egne handlinger promoverer du organisationens værdier og det særlige kodeks/de værdier, der følger med det at være offentlig ansat.
Du insisterer på det gode samarbejde båret af en dialogorienteret og tillidsskabende tilgang samt en stærk og diplomatisk kommunikation.
Vi forventer os en fleksibel leder, der er robust og som bevarer overblikket selv i pressede situationer.

Vi tilbyder et job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling i et dynamisk og visionært miljø indenfor et af tidens mest aktuelle og spændende udviklingsområder på Aalborg Universitet. Campus Service er i en positiv udvikling, og jobbet rummer gode muligheder for, at du kan sætte dit personlige præg. Jobbet giver udstrakt grad af selvstændighed og frihed under ansvar.

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Alex Røge Hermansen, arh@adm.aau.dk, tlf. 9356 2130 med dine eventuelle spørgsmål omkring stillingen.

Indledende ansættelsessamtaler afholdes den 4. april 2017 og evt. uddybende samtaler den 6. april 2017.

Umiddelbart forinden samtalen vil kandidaterne, som forberedelse til samtalen, skulle løse en mindre skriftlig kommunikationsopgave samt reflektere over en case. 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som specialkonsulent, eller ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land, eller ansættelse og aflønning iht. OAO-fællesoverenskomsten, organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører m.fl. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

Stillingsnummer

894946

Ansøgningsfrist

28/03/2017

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.