Institutleder

Institutleder til Institut for Økonomi og Ledelse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet søger til Institut for Økonomi og Ledelse en visionær og ambitiøs institutleder, der får ansvaret for den fortsatte udvikling af instituttet.

Stillingsbeskrivelse


For English version press here

Institut for Økonomi og Ledelse

Instituttet har igennem de senere år oplevet en omfattende vækst i antal ansatte, studerende og eksterne samarbejder. Økonomi og Ledelse er i dag et af fakultetets store institutter med næsten 2.500 studerende ved instituttets uddannelser.

Som led i Aalborg Universitets overordnede strategiarbejde for 2016-2021 er Institut for Økonomi og Ledelse i gang med at udmønte instituttets strategiske prioriteringer for perioden frem mod 2021. De forskellige indsatser skal understøtte instituttet som et innovativt, engageret og attraktivt lærings- og forskningsmiljø, hvor der arbejdes ud fra en konstruktiv-kritisk vinkel på økonomi og ledelse med henblik på at bidrage til excellent forskning, uddannelse og løsning af erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer lokalt, nationalt og globalt.

Fakultetets ledelse forventer også fremover vækst i aktiviteterne med stor søgning til instituttet og ambitionerne er markante: man ønsker at være en af de ledende skoler med undervisning og forskning inden for instituttets fagområder, og inden for en 5-årig periode er forventningen, at instituttet etablerer sig som en egentlig business-school med en international profil.

Den nye institutleder får en meget spændende og attraktiv udfordring med - i samarbejde med instituttets medarbejdere og fakultets ledelse – at udmønte disse visioner og strategier.

Stillingen

Institutlederen har det overordnede ansvar for alle aktiviteter og for den faglige, personalemæssige og administrative ledelse af instituttet, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver, styring af instituttets budget, sikring af kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, samt løbende ressourcemæssige prioritering mellem forskning, uddannelse og vidensdeling.

Institutlederen refererer til dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, indgår i fakultetets ledelse og skal i den rolle være med til at videreudvikle fakultetet i overensstemmelse med de overordnede strategier.

I den fortsatte udvikling af instituttet forestår endvidere en række større opgaver, bl.a. en fortsættelse af den igangværende revurdering af den administrative organisering og videreudvikling af en transparent, og effektiv administrativ back-up, en strategisk revurdering af fagsammensætningen samt en forestående selvevaluering af forskningsindsatsen på instituttet.

Din profil

Du skal som institutleder være en anerkendt forsker og desuden have erfaring med og indsigt i ledelse af videnskabelige medarbejdere. Du skal motiveres af ledelse og skal i lederrollen kunne yde et bidrag til såvel udviklingen af eget institut som til den tværgående og strategiske ledelse i fakultetets ledergruppe.

Faglige kvalifikationer og erfaringer

 • Solid ledelseserfaring. Erfaring med generel ledelse og personaleledelse af videnskabeligt personale. Evne til og erfaring med at motivere og sparre med forskellige fag- og personalegrupper.
 • En profil som en anderkendt forsker inden for fakultetets faglige område.
 • Kendskab til instituttets kerneydelser og grundlæggende viden om universitetsverdenen
 • Et velfungerende netværk i forskerkredse, gerne internationalt.
 • Erfaring med videnssamarbejde og med at skaffe ekstern finansiering til forskningsaktiviteter
 • Beherskelse af dansk/skandinavisk og engelsk på forhandlingsniveau. Såfremt ansøger ikke taler dansk/skandinavisk, forventes det tilegnet inden for en nærmere aftalt periode.
Personlige egenskaber

 • Evne til at tænke og arbejde forskningsstrategisk.
 • Evne til at sætte en tydelig strategisk retning med de ledelsesmæssige beslutninger
 • Blik for at sætte rammerne for en effektiv drift
 • Evne til at lede med ”charme og respekt” – i en passende blanding af åbenhed, respekt for fagligheder, interesse i andres synspunkter samt fasthed
 • Blik for skabelse af gode faglige miljøer og et generelt godt arbejdsmiljø
 • Initiativrig og målrettet, med evner for at motivere til resultater og succes
 • Evne til at begejstre og skabe dynamik i organisationen
 • En vedholdende, robust natur og en høj arbejdskapacitet
Yderligere information

Baggrundsmateriale vedr. stillingen kan downloades her http://kortlink.dk/aau/q84p

Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved kontakt til dekan Rasmus Antoft (tlf. 30 31 81 04, e-mail: samf-dekan@aau.dk) eller direktør Jan Thomsen, Mercuri Urval, (tlf. 40 40 77 19, e-mail: Jan.thomsen@mercuriurval.com) som bistår AAU i processen

Ansøgere bedes bemærke tidsplanen: 1. samtalerunde afholdes den 22. maj 2017 og 2. samtalerunde den 7. juni 2017. Der vil blive anvendt personlighedstest hos Mercuri Urval i forbindelse med 2. samtale.

Ansættelse pr. 1. august  2017 eller snarest herefter.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som institutleder sker på åremål i en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år uden opslag.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til Overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt Cirkulære om åremålsansættelse.
 
Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.
 
Der er mulighed for efter forhandling at indgå aftale om en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen.
 
Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen. 
 
 

Stillingsnummer

901416

Ansøgningsfrist

Mon May 08 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.