Ph.d.-stipendiat inden for brug af video som refleksions- og læringsredskab (017-224-01507)

Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Læring og Filosofi, Campus København opslås et ph.d.-stipendiat inden for området brug af video som refleksions- og læringsredskab, med særlig vægt på digitale videoformater. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. september 2017 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Ph.d.-stipendiet vil forskningsmæssigt blive tilknyttet forskningscenteret VidEO (http://www.video.learning.aau.dk), der ligger på forskningslab: IT og LæringsDesign (ILD-lab) i København. Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø med en samarbejdsform, hvor der er fokus på forskningsfællesskabet og den enkeltes faglige udvikling.

Ph.d.-stipendiaten vil indgå i forskningscenterets projekter og deres daglige udvikling / opgaver, og her bidrage til den metodiske understøttelse af video som refleksions- og læringsredskab. Empirien i ph.d.-projektet vil tage udgangspunkt i design, afprøvning og evaluering af metoder, der bruges sammen med unge og i efter/videreuddannelse af voksne i deres arbejdsliv.

Ansøgere skal være indstillet på samtidig at undervise på instituttets uddannelser og bidrage til den faglige udvikling her, fx på kandidatuddannelsen cand.it, it og læring med specialisering i organisatorisk omstilling, samt master i it, på organisationslinjen.

 Kvalifikationskrav
Ansøgeren skal:

 • Have erfaring med video som refleksions- og læringsredskab, herunder gerne inden for Digital storytelling.
 • Have en uddannelsesmæssig baggrund inden for læring eller pædagogik, samt interesse for unge- og voksen-feltet.
 • Kunne dansk, da projekterne der finansierer dette ph.d.-forløb kræver god indsigt i det danske sprog og uddannelsessystem.
 • Have en relevant humanistisk kandidatgrad med et it-orienteret fokus, og kunne dokumentere erfaring med anvendelse af kvalitative metoder på højt niveau.
 • Være interesseret i metodeudvikling og forandring af praksis.
 • Være indstillet på at deltage i en portfolio af finansierede projekter og bidrage til deres daglige drift og opgaveløsning, også på et administrativt plan, rapportskrivning mv.
 • Bidrage til et positivt arbejdsmiljø i forskningsgruppen.


Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen.

Generelle oplysninger
Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske Ph.d.-skole, Aalborg Universitet.
Se venligst
ph.d.-skolens hjemmeside for oplysninger om ph.d.-uddannelsen, adgangskrav, ansøgningsprocedure mv.

Ansøgning

 • Ansøgningsskema   (Application form)
 • Projektbeskrivelse – se hjemmesiden for detaljer 
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Udenlandske ansøgere skal fremsende en IELTS eller TOEFL-test (undtaget for dette er nordiske lande, lande hvor engelsk er modersmål).
 • Ansøgning om eventuel merit
 • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende
 • Evt. publikationsliste.
Ansøgers samlede kvalifikationer bedømmes af et bedømmelsesudvalg. Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”.

Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger om forskeruddannelsesprogrammet Uddannelse, Læring og Filosofi.

For yderligere oplysninger om forskningsprojektet, kontakt venligst Lars Brinch Andersen mail lba@learning.aau.dk tlf.: 9940 2361.


Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Lone Corfixen e-mail: lc@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

017-224-01507

Ansøgningsfrist

Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.