Adjunktur i Socialt Arbejde mshp. Psykologisk Forskning, 2017-224-01684

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, er en tidsbegrænset 4-årig stilling som adjunkt i socialt arbejde med særligt henblik på psykologisk forskning ledig til besættelse fra 1. april 2018 eller snarest derefter. Arbejdssted: Aalborg.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen skal medvirke til at styrke instituttets profil inden for forskning i sociale problemer og socialt arbejde og specielt hvordan psykologien som vidensform kan anvendes og udvikles i socialt arbejdes praksis. Det kan eksempelvis være i forhold til forskning på børne- og familieområdet omkring udsatte børn og unge og den sociale indsats på området.

Ansøgere skal have en psykologisk kandidatgrad. Da ansøgeren skal kunne anvende den psykologiske viden, dens rækkevidde og begrænsninger, i forhold til undervisning og forskning i det sociale arbejdes praksis, forudsættes det, at ansøger er bekendt med socialt arbejde som praksis- og forskningsfelt.

Undervisningsmæssigt skal stillingen fortrinsvis dække undervisning på Socialrådgiveruddannelsen. Ansøger skal således have interesse for socialrådgivernes faglighed, formidling af psykologiske teorier og emner til fremtidige socialrådgivere samt de faglige snitflader mellem psykologi og socialrådgiverfaget. Der vil også kunne være aktuelt med andre undervisningsopgaver inden for Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at adjunktstillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.

Kvalifikationskrav

Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger.
 
Ansøgningen skal indeholde

• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 5 publikationer.
• Medforfattererklæringer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Link til Skabelon.
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Link til Vejledning.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.
 
Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.
 
Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingernes faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Trond Beldo Klausen, tlf. 9940 2602, e-mail tbk@socsci.aau.dk.  
 
For yderligere oplysninger om instituttet, se http://www.soc.aau.dk/  
 

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Gurli Brogaard, tlf. 9940 7023, e-mail  hs-hr@adm.aau.dk 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2017-224-01684

Ansøgningsfrist

Thu Feb 01 00:00:00 CET 2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.