Lektorat i musik

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, er der pr. 1 maj 2018 eller snarest derefter en ledig stilling som lektor indenfor musik. Stillingen er en fuldtidsansættelse og indbefatter såvel forskning som undervisning

Stillingsbeskrivelse

Den primære opgave i stillingen omfatter forskning og undervisning i musikvidenskab.

Undervisningsmæssigt er stillingen primært tilknyttet bachelor- og kandidatuddannelsen i ’Almen Musik’ og ’Populærmusik og Lydproduktion’ på musikuddannelsen. Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL) og erfaring med en sådan læringstilgang er en fordel.

Forskningsmæssigt er stillingen rettet mod kandidater, der gennem forskning på internationalt plan har gennemført empiriske studier og / eller har publiceret inden for feltet praksis og teori i relation til musik- og lydproduktion. Dokumenteret erfaring med erhvervelse af ekstern forskningsfinansiering eller med lederskab af nationale og internationale forskningsnetværk vil blive anset som en fordel. Stillingens primære forskningsområder omfatter:

 • musik / lyd design og produktion
 • musik / lyd semantik og kognition

Den ansatte vil fortrinsvist være tilknyttet vidensgruppen MaSK (Music and Sound Knowledge Group), som udfører forskning inden for følgende hovedområder i forbindelse med musik og lyd:

 • design og produktion
 • semantik og kognition
 • musik- og lydteknologi
 • multimodalitet
 • virtualitet og computerspil
 • perception

På det menneskelig plan forventes ansøgeren at have gode samarbejdsevner, samt være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig kulturel og politisk baggrund.

Der forudsættes jævnlig tilstedeværelse på instituttet. Det forudsættes endvidere, at ansøgere er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen: http://www.kommunikation.aau.dk

Lektorat
En lektorstilling er en tidsubegrænset stilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i et vist omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet.
Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, forsker eller post.doc, men som også kan være opnået på anden måde. Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • CV
 • Fuldstændig publikationsliste fordelt på forskellige typer (monografi, publikation med flere forfattere, journals etc.). De vedhæftede publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen, skal markeres. Der må maksimalt vedhæftes 10 publikationer.
 • Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere Skabelon
 • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer Vejledning
 • Kopi af eksamensbeviser (kandidatbevis og ph.d.-bevis) 
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.
Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Mikael Vetner, mail vetner@hum.aau.dk eller telefon (+45) 9940 7263, eller professor Mark Grimshaw-Aagaard mail grimshaw@hum.aau.dk eller telefon (+45) 9940 9100.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Line Nørbak på Fakultetskontoret, mail hs-hr@adm.aau.dk eller telefon (+45) 9940 9584

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

 

Stillingsnummer

2018-224-01689

Ansøgningsfrist

Wed Jan 17 00:00:00 CET 2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.