Eksternt lektorat til undervisning i It og læring og udvikling af Moodle aktiviteter 2018-224-01691

Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Læring og Filosofi - Campus Aalborg, er et eksternt lektorat ledig til besættelse i perioden 1. februar 2018 – 31. januar 2021. Stillingen er ledig for en periode på 3 år og omfatter et timetal på mindst 100 timer og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters begyndelse.

Stillingsbeskrivelse

Den eksterne lektor vil primært være tilknyttet forskningsgruppen IT og Læringsdesign (ILD) på Institut for Læring og Filosofi. Der forudsættes en bred viden om teknologier og om brugerdrevne udviklingsprocesser.

Ansøger skal kunne undervise og vejlede, primært på instituttets kandidatuddannelse i It, Læring og Organisatorisk Omstilling. Endvidere er det en fordel, såfremt ansøgeren har et endog særdeles godt kendskab til Aalborg universitets pædagogiske model – PBL sat i et teknologisk perspektiv. De væsentligste opgave bliver udvikling af digitale kursusmaterialer om og til Moodle, projektvejledning og undervisning med udgangspunkt i en problembaseret pædagogik. Derfor vil det ligeledes være en fordel, hvis ansøgere har erfaring med e-læring, learning management systemet Moodle, videobaseret undervisning og/eller andre former for online undervisning.


Kvalifikationskrav
Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 
Ansøgningen skal indeholde følgende:
 

CV
• Dokumentation for undervisningserfaring
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
• Evt. andet materiale, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen 
 
Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opforderer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til professor Eva Brooks, eb@learning.aau.dk og tlf. 9940 7730 eller institutleder Annette Lorentsen, al@learning.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-konsulent Freja Maj Christensen, tlf. 9940 3898 eller mail hsf-dvip@adm.aau.dk.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.”

 Den samlede ansøgning inklusive bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 23.5.2012. Der udstedes frigørelsesattest.

 

Stillingsnummer

2017-224-01691

Ansøgningsfrist

Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.