Klinisk assistent i nefrologi (KA21801)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut er en stilling som klinisk assistent indenfor nefrologi ledig fra d. 1. marts 2018, eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset for en periode på 4 år.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som Klinisk Assistent vil indeholde opgaver indenfor såvel forskning som undervisning.

Forskningsmæssigt vil stillingen fokusere på at belyse om n-3 polyumættede fedtsyrer har betydning for udviklingen af forskellige nyresygdomme samt progressionen af disse sygdomme. Data stammer fra en større dansk undersøgelse og grundlæggende vil analysen være med en epidemiologisk tilgang.

Den kliniske assistent vil derudover også skulle varetage undervisningsopgaver i et mindre omfang. Undervisningsforpligtigelsen vil hovedsageligt ligge inden for det nefrologiske speciale på den medicinske kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinisk professor Jeppe Hagstrup Christensen på tlf.: 9766 3755.

Kvalifikationskrav

Ansættelsen som klinisk assistent forudsætter medicinsk kandidateksamen og det vil være relevant at ansøger har godt kendskab til nefrologiske problemstillinger og diagnostik af disse.

Ansøgere med undervisnings- og forskningserfaring vil blive foretrukket.

Den ansatte skal være vant til patientkontakt og skal kunne indgå i et tværfagligt forskningsteam.

Ansøgningen skal indeholde:

  • En motiveret ansøgning, hvori der fremgår begrundelse for at ansøge 
  • Opdateret curriculum vitæ 
  • Uddannelse (kopi af bevis for opnåede grader) 
  • Videnskabelige kvalifikationer
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen
  • Referencer/anbefalinger 
  • Personlige data 

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Den samlede ansættelse som Klinisk Assistent kan ikke være på mere end 4 år ved det samme institution, genansættelse ud over 4 år kan ikke finde sted (iht. Stillingsstrukturen).

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR medarbejder Dini Boer, e-mail dbo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7307.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for Læger i staten eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.

Stillingsnummer

KA21801

Ansøgningsfrist

Mon Jan 29 00:00:00 CET 2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.