Daglig leder af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Digitale Metode- og Datalaboratorium

Har du lyst til at være med til at opbygge, udvikle og lede et digitalt metode- og datalaboratorium? Er du selvstændig, udadvendt og skarp til at inddrage relevante aktører og miljøer i det daglige arbejde? Så kan vi tilbyde en alsidig og fagligt udfordrende stilling ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Som daglig leder af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Digitale Metode og Datalaboratorium bliver dine hovedopgaver at: Opbygge, udvikle og drive det digitale metode og datalaboratorium Sparre med relevante fagmiljøer og fagpersoner Omsætte kreative initiativer og ønsker til konkrete aktiviteter

Stillingsbeskrivelse


English version


Den daglige leder vil arbejde tæt sammen med laboratoriets videnskabelige leder og vil samtidig have en bred kontaktflade til aktører fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultets forsknings- og uddannelsesmiljøer.

Opgaver
Laboratoriet skal danne ramme om formidling og afprøvning af digitale metoder og fungere som et udviklingsforum, hvor forskere og studerende kan præsentere og drøfte konkrete projekter. Der skal være fokus på de muligheder, udfordringer og problemstillinger, som knytter sig til digitaliseret samfundsvidenskab. Det er hensigten, at aktiviteter i laboratoriet blandt andet skal omfatte undervisnings-, vejlednings- og sparringsressourcer i forbindelse med:

 • Digital høstning, rensning og analyse af data ved brug af software
 • Adgang til og oversigt over offentlige tilgængelige datakilder og analyseredskaber - både nationale og internationale
 • Rådgivnings- og kursusfaciliteter i forhold til digital forskningsetik og datamanagement jf. nationale og internationale retningslinjer og strategier på området
 • Udvikling af nye redskaber, platforme, infrastrukturer til håndtering af nye metodemæssige udfordringer.

Som daglig leder får du et særligt ansvar for laboratoriets daglige drift samt at forestå den løbende udvikling af laboratoriets alsidige aktiviteter. Dine arbejdsopgaver vil for eksempel være:

 • Opbygning og udvikling af det digitale metode- og datalaboratorium
 • Tovholder for at afdække, hvilke behov, der er blandt de studerende og ansatte ved fakultetet for aktiviteter i laboratoriet
 • Faglig sparring og servicering af laboratoriets brugere
 • Udarbejdelse af status om laboratorium til styregruppe og Fakultetsledelse.

Der vil, efter nærmere aftale, være mulighed for i afgrænsede perioder at have en tættere tilknytning til et konkret forskningsmiljø med henblik på deltagelse i forskningsaktiviteter.

Er du den rette?
Den rette kandidat har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, er udviklingsorienteret og trives med at få ansvar for opstart og udvikling af nye initiativer i tæt samspil med engagerede fagpersoner. For at være daglig leder, skal du brænde for at kombinere IT-teknisk viden med samfundsfaglig forskning. Det er derfor en fordel, hvis du, udover erfaring med eksempelvis Microsoft Office-pakkens standardprogrammer, har konkrete IT-færdigheder. Ved besættelse af stillingen lægges endvidere vægt på følgende kvalifikationer og personlige egenskaber:

 • Kendskab til og erfaring med den samfundsvidenskabelige forsknings digitalisering herunder digitalt understøttet dataanalyse
 • Gode formidlingsevner og samarbejdskompetencer, udadvendthed, initiativrig og selvstændig med sans for god service, god til at holde overblik og planlægge egne opgaver og processen herfor
 • Entreprenøregenskaber og et innovativt syn på arbejdsopgaverne.

Du får gode muligheder for at præge dit job og vi forventer, at du kan og vil bidrage med nytænkning og dine egne ambitioner og erfaringer.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Aalborg Universitet er en verden af viden, og på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har vi et dynamisk miljø, hvor tonen er uformel og engagementet højt. Til tider har vi en hektisk og omskiftelig hverdag, hvor der vil være behov for en ekstra arbejdsindsats, men vi sætter fleksible rammer, udvikling, samarbejde og et godt arbejdsklima højt.

Du kan læse mere om fakultetet her

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte enten prodekan for uddannelse, Malene Gram, på tlf. 9940 9136 eller via e-mail: samf-prodekan-udd@aau.dk  eller prodekan for forskning, Søren Kristiansen, på tlf. 9940 9606 eller via e-mail: samf-prodekan-forsk@aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som specialkonsulent. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Stillingsnummer

962785

Ansøgningsfrist

Fri Mar 02 00:00:00 CET 2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.