Studiesekretær

Ved Institut for Energiteknik er en fast stilling som studiesekretær ledig til besættelse fra 01.05 2018 eller hurtigst muligt. Institut for Energiteknik består af ca. 250 medarbejdere fordelt med ca. 200 videnskabelige medarbejdere, hvoraf der er ca. 100 ph.d.-studerende og ca. 30 teknisk administrative medarbejdere. Til vores dynamiske og aktive institut søger vi en studiesekretær, som har lyst til at varetage de beskrevne opgaver. Det er en fuldtidsstilling med tjenestested i Aalborg ved Institut for Energiteknik. Stillingen er tilknyttet studiesekretariatet.

Stillingsbeskrivelse

I stillingen skal man fungere som studiesekretær for instituttets videnskabelige medarbejdere samt Studienævn for Energi.
 
Arbejdsopgaverne er bl.a.:
•    Servicering af studerende under Energistudiet samt undervisere tilknyttet studiet
•    Skemalægning i samarbejde med koordinatorer, undervisere og øvrige studiesekretærer
•    Semesterforberedelse i forbindelse med semesterstart
•    Sekretær ved semestergruppemøder i så vid udstrækning som muligt
•    Deltage i studiesekretærmøder sammen med andre studiesekretærer under SES
•    Planlægning af eksamen og reeksamen (digital eksamen)
•    Lokalereservation af seminarrum
•    Vedligeholdelse af studieoplysninger i Moodle
•    Indberetning af studentertal
•    Diverse opgaver omkring studenterfaciliteter
•    Ad hoc opgaver, herunder hjælp til instituttets øvrige sekretærer i spidsbelastningsperioder

Kvalifikationskrav:
Sekretæren indgår i et tæt samarbejde med instituttets øvrige sekretærer. Arbejdet i et universitetsmiljø forudsætter, at du er udadvendt, selvstændig og serviceminded, og at du formår at planlægge og strukturere dine opgaver, også i pressede situationer. Endelig skal du have et godt humør og være villig til at omstille dig til nye opgaver.

Instituttet har en meget international sammensætning. Dette betyder, at en væsentlig del af arbejdsopgaverne forudsætter beherskelse af engelsk i både skrift og tale. Der forudsættes endvidere vidtgående kendskab til brug af IT-programmer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til viceinstitutleder Birgitte Bak-Jensen (tlf. 9940 9274 eller bbj@et.aau.dk)

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår iht. OAO-S-fællesoverenskomsten, organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl eller iht. overenskomst for akademikere i Staten, med henvisning til Protokollat om korrespondenter i staten.

Der være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af kvalifikationer.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Stillingsnummer

966919

Ansøgningsfrist

Wed Mar 21 00:00:00 CET 2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.