Ph.d.-stipendier i Human-Computer Interaction (16-18036)

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Datalogi er et eller flere stipendier ledige inden for det generelle forskningsprogram &quot;Computer Science&quot;.<br />Stipendierne er ledige til besættelse pr. 1. august 2018 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse


Vi søger to ph.d.-studerende inden for Human-Computer Interaction (HCI).

Den ene ph.d.-studerende skal arbejde under rammerne af interaktionsdesign/HCI i relation til transport og mobilitet, og den anden ph.d.-studerende skal arbejde under rammerne af computational thinking inden for HCI, f.eks. i forbindelse med interaktionsdesign til smart buildings eller lyd- og musikteknologi. Ph.d.-projekterne vil omfatte design og udvikling af et antal interaktive prototypesystemer og studier af disse i brug i virkelige brugsomgivelser og over længere tid. Brugerstudierne vil involvere både kvalitative og kvantitative metoder som interviews, observation og spørgeskemaer.

Det er en forudsætning, at den ph.d.-studerende har kompetencer inden for HCI svarende til en kandidatuddannelse i Informatik, IT Design og Applikationsudvikling eller Interaktive Digitale Medier samt en relevant bacheloruddannelse, f.eks. Informatik, Medialogi, eller Teknoantropologi.
Da brugerstudierne vil foregå på dansk, er det desuden et krav, at den ph.d.-studerende kan tale, læse og forstå dansk.

Den ph.d.-studerende forventes at varetage vejledning på bl.a. B.Sc. i Interaktionsdesign og vil med fordel have erfaring med projektvejledning på denne eller lignende uddannelser.

Det ene ph.d.-projekt er en del af "Center for Data-Intensive Cyber-Physical Systems" (DiCyPS), og det forventes, at man indgår aktivt i samarbejdet med relevante partnere i dette center.

Det andet ph.d.-projekt vil involvere tværfagligt samarbejde med partnere på andre institutter på AAU. Ift. begge projekter vil en tværfaglig baggrund være at foretrække.

Nærmere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til professor Jesper Kjeldskov, e-mail: jesper@cs.aau.dk

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Tekniske Fakultet for IT og Design træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Bettina Wedde, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, e-mail: bew@adm.aau.dk, tlf. 9940 9909.

Mere information om ph.d.-skolen ved det Det Tekniske Fakultet for IT og Design findes via dette link: www.phd.tech.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

16-18036

Ansøgningsfrist

Wed May 23 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.