Ledige stillinger

Sådan ansættes du i en teknisk eller administrativ stilling

Sådan ansættes du i en teknisk eller administrativ stilling

Når du søger en teknisk eller administrativ stilling på Aalborg Universitet, kan du forvente, at din ansøgning bliver behandlet på følgende måde:

 • Når universitetet har modtaget ansøgningen, sender vi en e-mail med kvittering for modtagelse
 • Når ansøgningsfristen er udløbet, læser og vurderer ansættelsesudvalget de modtagne ansøgninger
 • Ansættelsesudvalget består typisk af en til to repræsentanter fra ledelsen og en til to repræsentanter fra medarbejdersiden
 • Ansættelsesudvalget afholder en til to samtaler med de bedst kvalificerede ansøgere i forhold til stillingen
 • Mellem første og den eventuelle anden samtale kan ansættelsesudvalget vælge at anvende en rekrutteringstest
 • Ansættelsesudvalget kan vælge at indhente referencer efter samtykke fra ansøgeren
 • På baggrund af ansøgning, CV, eksamensbevis, evt. bilag og ansættelsessamtale beslutter ansættelsesudvalget, hvem der skal ansættes

Indstilling til ansættelse på AAU

 • Ansættelsesudvalget indstiller til lederen, at den foretrukne kandidat ansættes
 • Lederen igangsætter forhandling om de endelige løn- og ansættelsesvilkår med ansøgerens tillidsrepræsentant eller organisation. Som minimum skal forhandlingen være afsluttet, inden ansøgeren tiltræder stillingen
 • Ansøgeren modtager og udfylder et oplysningsskema, som sendes til HR-afdelingen
 • HR-afdelingen udsteder et ansættelsesbrev