Ledige stillinger

Ansættelsesprocessen

Ansættelsesprocessen

Ph.d-udddannelsen er en 3-årig forskeruddannelse og første skridt på vejen til en karriere i Forskningssektoren. Som ph.d.-studerende på AAU bliver du en del af et internationalt og excellent forskningsmiljø. En ph.d.-uddannelse ruster dig til en videnskabelig karriere på universitetet, men mange ph.d.er får i stigende grad jobs i det offentlige eller private erhvervsliv, som kræver en specialiseret arbejdskraft.

For at blive indskrevet som ph.d.-studerende skal du have en kandidatgrad eller tilsvarende niveau. Det er muligt at blive ansat i en ph.d.-stilling på flere forskellige måder:

  • Fuldt finansieret stipendium
  • Samfinansieret stipendium
  • Erhvervs ph.d.
  • Privatist/på særlige vilkår

Fuldt finansieret stipendium er den ordinære form for finansiering af et ph.d. studium. Her finansierer universitetet hele stipendiet. Hvert institut har et vist antal fuldt finansierede stipendier, som besættes efter et offentligt opslag. Den ph.d.studerende indskrives og ansættes på fuld tid på universitetet, og har dette som sin arbejdsplads.

Samfinansieret stipendium er sammensat via midler fra universitetet (50 %) og via ekstern finansiering (50 %). Den eksterne finansiering rejses af det institut, som ønsker at anvende muligheden for et samfinansieret stipendie. De nærmere vilkår for den ph.d. studerende aftales mellem den ekstern part og instituttet.

Erhvervs-stipendier/Erhvervs ph.d. er en særlig måde at opnå finansiering på. Den ph.d. studerende har ansættelse i en virksomhed eller organisation. Den ph.d. studerendes løn betales af arbejdsgiver, som får ca. halvdelen finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Den ph.d. studerende bruger hele sin arbejdstid på ph.d.studiet, og forventes at være halvdelen af sin tid på virksomheden/organisationen og halvdelen på universitetet.

Privatist/på særlige vilkår - en person, som er indskrevet med fuld egenbetaling og uden ansættelse som ph.d-stipendiat.

 

 

Stillinger efter kategori