Ledige stillinger

Indgange til Ph.D. studiet

Indgange til Ph.D. studiet

Ph.d.-uddannelsen på Aalborg Universitet er en 3-årig forskeruddannelse og første skridt på vejen til en karriere inden for forskning- og udvikling. Som ph.d.-studerende på AAU bliver du en del af et internationalt og excellent forskningsmiljø. En ph.d.-uddannelse ruster dig til en videnskabelig karriere på universitetet, men mange med en ph.d.-grad får jobs i det offentlige eller private erhvervsliv, som også har brug for specialiseret arbejdskraft.

Som ansat ph.d. får du titlen ph.d.-stipendiat og som indskrevet ph.d. får du titlen ph.d.-studerende.

Sådan bliver du indskrevet som ph.d. på AAU

For at komme i betragtning som ph.d.-studerende skal du have en kandidatgrad eller faglige kompetencer på tilsvarende niveau. Hvis du bliver bedømt kvalificeret, kan du blive indskrevet som ph.d. på forskellige måder. At blive indskrevet er en bekræftelse på, at du er tilknyttet universitets ph.d.-uddannelse.

Du kan søge ind på en ph.d.-uddannelse på Aalborg Universitet på to måder

  • Via ansøgning på konkret stillingsopslag
  • Uden stillingsopslag via kontakt til det relevante forskningsmiljø

Finansiering af ph.d.-uddannelsen kan ske på følgende måder

  • Fuldt finansieret stipendium
  • Samfinansieret stipendium
  • Erhvervs-ph.d.
  • Privatist/på særlige vilkår

Fuldt finansieret stipendium er den ordinære form for finansiering af et ph.d.-studium. Her finansierer universitetet hele dit stipendium. Hvert institut har et vist antal fuldt finansierede stipendier, som besættes efter et offentligt opslag. Du indskrives og ansættes som ph.d.-studerende på Aalborg Universitet på fuld tid og har AAU som din arbejdsplads.

Samfinansieret stipendium er sammensat via midler fra universitetet og via ekstern finansiering. Den eksterne finansiering rejses af det fagmiljø, som ønsker at anvende muligheden for et samfinansieret stipendium. De nærmere vilkår for den ph.d.-studerende aftales mellem den eksterne part og universitetet.

Erhvervs-ph.d. er en særlig måde at opnå finansiering på. Du har ansættelse i en virksomhed eller organisation, og din løn betales af arbejdsgiveren, som får ca. halvdelen finansieret af ErhvervsPhD-ordningen under Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Du bruger al din arbejdstid på ph.d.-studiet og forventes at være halvdelen af din tid på virksomheden/organisationen og den anden halvdel på universitetet.

Privatist/på særlige vilkår: En person, som er indskrevet med fuld egenbetaling og uden ansættelse som ph.d.-stipendiat.

Sådan bedømmer vi din ansøgning

Din fremsendte ansøgning med bilag bliver bedømt af en eller flere fagkyndige personer. Efterfølgende træffer universitetet beslutning om, hvorvidt du kan indskrives til ph.d.-uddannelse.

Stillinger efter kategori