Ledige stillinger

Krav til din ansøgning til en videnskabelig stilling på AAU

Krav til din ansøgning til en videnskabelig stilling på AAU

Ønsker du at søge en videnskabelig stilling på AAU, skal din ansøgning indeholde følgende:

 • En motiveret tekst, hvori du angiver begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen
 • Et opdateret CV
 • Angivelse af uddannelse (kopi af bevis for opnåede grader: Bachelor, kandidat/master og ph.d.). Beviserne skal være på dansk eller engelsk (evt. oversat af et anerkendt oversættelsesbureau eller lignende)
 • Angivelse af videnskabelige kvalifikationer:
  • Du skal vedlægge en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, du ønsker at påberåbe dig 
  • Til selve ansøgningen må du maks. vedhæfte 10 publikationer for lektor- og professorstillinger. For øvrige videnskabelige stillinger må du maks. vedhæfte 5 publikationer

Vær venligst opmærksom på, at det for ansøgninger til stillinger i kategorien adjunkt, lektor, professor og professor MSO ikke er tilstrækkeligt at henvise til publikationer. Kun publikationer vedlagt ansøgningen kan danne grundlag for bedømmelsesudvalgets bedømmelse af ansøgningen.

 • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt du ikke sender dette med, skal du i ansøgningen give en begrundelse herfor
 • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l. skal fremgå af CV’et
 • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen skal fremgå af ansøgningen
 • Referencer/anbefalinger kan evt. vedlægges

Ved ansøgninger til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Tekniske Fakultet for IT og Design og Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet anvendes denne vejledning til undervisningsportfolio

Ved ansøgninger til Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet anvendes denne medforfattererklæring og vejledning til undervisningsportfolio

 

Alle ledige videnskabelige stillinger på Aalborg Universitet