2018-224-02067 To videnskabelige assistentstillinger med særligt henblik på ledelses- og organisationspsykologi samt coaching i organisationer

Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Læring og Filosofi, Campus Aalborg opslås hermed til besættelse 1. februar 2019 to deltidsstillinger som videnskabelig assistent. Den ene stilling har særligt fokus på Ledelses- og organisationspsykologi (14,4 timer om ugen), den anden særligt fokus på Coaching i organisationer (4,5 timer om ugen). Begge stillinger er for 12 måneder

Stillingsbeskrivelse

For begge stillinger gælder det, at de skal hjælpe med at afvikle aktuelle vejlednings- og undervisningsopgaver på Masteruddannelser placeret på Institut for Læring og Filosofi.

Der søges kandidater med viden og erfaring inden for organistionsteori, læringsteori, ledelsesteori og coachingteori.

Det vil være en fordel dels at have undervisnings/vejledningserfaring på universitetsniveau, dels at have erfaring med PBL-baseret undervisning og vejledning.

For mere information om Institut for Læring og Filosofi henvises til instituttets hjemmeside www.learning.aau.dk.

Ansøgningen skal være vedhæftet

  • CV
  • Evt. liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes tre publikationer
  • Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere.
  • Eksamensbeviser

Bedømmelserne af ansøgerne til stillingen sker ved en sagkyndigt intern bedømmer

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Line Revsbæk revsbaek@learning.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Magnus Bach Andreasen i HR-afdelingen, mail hs-hr@adm.aau.dk.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.
Tjenestestedet er i Aalborg.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder, se her

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2018-224-02067

Ansøgningsfrist

11/12/2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.