2018-224-02071 EKSTERN LEKTOR I PARTICIPATORY DESIGN AND INNOVATION

Ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet København er en 1 årig stilling som Ekstern lektor ledig til besættelse fra 1. februar 2019.

Stillingsbeskrivelse

Der søges en underviser til et eksternt lektorat i Participatory Design and Ingeniør Design. Ansøgeren skal undervise i iscenesættelse af designprocesser, hvor fokus vil være på brugerindsigt og brugerinddragelse gerne med erfaringer fra både Danmark og 3. verdenslande, samt konceptualisering. Undervisningen og tilhørende vejledning vil foregå ved bachelor og kandidatuddannelserne i Bæredygtigt Design og Teknoantropologi på AAU’s campus i København. Det forventes at den kvalificerede ansøger har solid teoretisk indsigt i de pågældende fagområder baseret på en Science and Technology tilgang samt erfaring med Problembaseret Læring og vejledning af projektarbejde på universitetsniveau. Ansøgeren forventes at kunne undervise på dansk og engelsk. 

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Lektor Erik Hagelskjær Lauridsen, tlf. nr. 6086 6610, e-mail ehl@plan.aau.dk

Kvalifikationskrav:
Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaringen opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Ansøgningen skal indeholde CV, evt. inkl. publikationsliste, eksamensbevis og undervisningsportfolio.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Anne Christoffersen, est-st-hr@adm.aau.dk, tlf. (+45) 9940 9680.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (Ansættelsesbekendtgørelsen), samt aftale mellem Finansministeriet og AC (Akademikernes Centralorganisation) om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet).

Stillingsnummer

2018-224-02071

Ansøgningsfrist

Mon Dec 17 00:00:00 CET 2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.