Områdeleder for studiesekretariatet i Aalborg og København (Genopslag)

Ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet er en stilling som områdeleder for vores studiesekretariat ledig til besættelse fra 1. marts 2019 eller snarest derefter. Der er tale om en 37 timers stilling, og stillingen er placeret i Aalborg - men områdelederfunktionen gælder for studiesekretariatet i både Aalborg og København. Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi består af en række kreative uddannelser med stor søgning af studerende. Instituttet omfatter i dag ca. 150 medarbejdere og har til huse i Aalborg og København. Vi arbejder i en organisationsstruktur med selvstyrende teams. Jobbet vil være afvekslende og selvstændigt i et åbent miljø med en uhøjtidelig omgangstone. Instituttet er en spændende arbejdsplads, da vi arbejder i et dynamisk og udviklingsorienteret uddannelses- og forskningsmiljø.

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søger en faglig områdeleder til studiesekretariatet for vores uddannelser i Aalborg og København. Instituttet huser uddannelsen Medieteknologi i både Aalborg og København samt Arkitektur og Design i Aalborg.
I Aalborg er der 9 medarbejdere og i København 4 medarbejdere i studiesekretariatet.
Du vil indgå i et team med vores institutleder og studieleder samt to studienævnsformænd, som samarbejder om at understøtte vores uddannelser.
Arbejdsopgaverne består hovedsageligt af følgende:
* Fagligt ledelsesansvar for medarbejderne i studiesekretariatet i Aalborg og København, herunder:
- Implementering af diverse ledelsesmæssige tiltag
- Sikre servicering og støtte til studieleder, studienævn, videnskabeligt personale og studerende
- Sikre samarbejde og koordinering på tværs af studier og campusser
- Fastlægge rutiner og procedurer på det studiemæssige område
- Understøtte kompetenceudviklingen for medarbejderne i studiesekretariatet
* Ledelsesstøtte til institutleder, sekretariatschef og studieleder
* Koordinering af instituttets kvalitetssikrings- og selvevalueringsaktiviteter på studiesiden
* Koordinering af instituttets lokalebehov på studiesiden og kontaktperson for eksternt servicepersonale
* Nøgleperson vedr. persondataforordningen i studieadministrativ sammenhæng
* Diverse udviklings- og implementeringsopgaver samt øvrige ad hoc opgaver

Kvalifikationskrav

Vi ønsker en områdeleder, som kan løfte det faglige ledelsesansvar for studiesekretariatet, og som har en relevant administrativ uddannelse.

Vi ser gerne, at du har besidder ledelsesmæssig erfaring og har kendskab til uddannelsessektoren.

Herudover vil vi lægge vægt på, at du har gode strategiske kompetencer og kommunikative evner samt erfaring inden for koordinering, administration, sagsbehandling, rådgivning og vejledning.

Det er vigtigt, at du behersker engelsk i skrift og tale, da vi har mange udenlandske kolleger og megen kommunikation foregår på engelsk.

Du skal kunne arbejde struktureret og prioritere opgaverne i en udfordrende hverdag med mange deadlines.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Lene Grundahl, tlf. 9940 7130 eller mail lgru@create.aau.dk eller institutleder Hans Jørgen Andersen, tlf. 9940 8834 eller mail hja@create.aau.dk

Samtaler forventes afholdt i uge 4, 2019. 

Løn og ansættelsesvilkår

Din ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst i Staten, herunder bl.a. OAO-fællesoverenskomsten.
Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1017889

Ansøgningsfrist

Tue Jan 08 00:00:00 CET 2019

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.