Stærk analytiker til Økonomistyringsenheden på Aalborg Universitet

Har du lyst til at arbejde med data og analyser i en politisk og strategisk ledet organisation? Er du faglig stærk inden for data og metode, og kan du omsætte dette til at understøtte datadreven, værdiskabende ledelsesinformation på universitetets kerneaktiviteter? Så er du den rette medarbejder for os!!! Økonomiafdelingen på Aalborg Universitet søger en dygtig, ambitiøs og dedikeret medarbejder med interesse i og kompetencer inden for dataudtræk og analyse af data. Stillingen er en fuldtidsstilling og til besættelse fra 1. marts 2019 eller snarest muligt.

Stillingsbeskrivelse

Om Økonomiafdelingen som arbejdsplads

Aalborg Universitet er den 1. oktober overgået til ny organisering på blandt andet økonomiområdet. I den nye organisering har Økonomiafdelingen det overordnede ansvar for at både vore fem fakulteter og Fælles Service modtager den støtte til deres økonomistyring, som understøtter de strategiske initiativer og mål for universitetet.

I den nye organisering er der øget fokus på en mere sammenhængende administration blandt andet gennem flere standardiserede processer, der understøtter dekaner og institutledere med de bedst mulige vilkår for at udøve strategisk ledelse. Sammenhængskraft og øget kvalitet i administrationen er her omdrejningspunktet. Som medarbejder i Økonomiafdelingens økonomistyringsenhed vil du få et bredt og tæt samarbejde på tværs af hele organisationen.

Økonomiafdelingen varetager en række planlægnings- og analyseopgaver. I det daglige har afdelingen tætte relationer til såvel universitetets øverste ledelse som de enkelte fagområder og deres økonomifunktioner. I Økonomistyringsenheden udarbejdes det samlede budget for AAU, og vi forestår hovedparten af de økonomiske rapporteringer, der sendes til den øverste ledelse i løbet af året.

Stillingsbeskrivelse

Den opslåede stilling er placeret i Analyseenheden, som er en del af Økonomistyringsenheden. Analyseenhedens opgaver er bl.a.:

 • Udtræk og analyser af eksisterende data på sektor-, institutions- og fakultetsniveau
 • Analyser på baggrund af forespørgsler fra organisationen
 • Indberetning af aktivitetsdata til ministerier i forbindelse med finanslovsarbejdet
 • Besvarelse af løbende henvendelser fra interne og eksterne parter f.eks. andre af universitetets afdelinger, journalister, ministerier, kommuner, osv.
 • Udarbejdelse af prognoser for universitetets aktiviteter på uddannelsesområdet
 • Udarbejdelse af data til årsrapport/strategisk rammekontrakt
 • Aktivitetsindberetning af data til Danmarks Statistik
 • Udarbejdelse af materiale vedr. ranking
 • Opdatering af nøgletal på universitetets hjemmeside. 

Der er mange store projekter i gang i Økonomiafdelingen, og ud over din primære opgaveportefølje vil du også skulle bidrage til løsningen af de mange andre opgaver i afdelingen, som blandt andet er udarbejdelse af universitetets samlede konsoliderede budget og budgetopfølgning, udarbejdelse af ledelsesinformation og opfølgning på en række forbedringsinitiativer. Vi står lige nu foran at skulle indarbejde Machine Learning-teknologier i vores pallette af værktøjer. Analyseenheden har en tæt relation til Økonomiafdelingens Business Intelligenceteam, hvor der samarbejdes omkring udvikling af de BI-rapporter, der stilles til rådighed for universitetets brugere.

Kvalifikationer

Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på, at du både kan arbejde selvstændigt og indgå i et samarbejde med dine kolleger, da vi arbejder tæt sammen om løsning af opgaverne.

Vi forventer, at du:

 • har en relevant faglig, akademisk uddannelse som f.eks. sociolog, Cand. it. eller lignende
 • har stærke kompetencer inden for udtræk og analyse af data fra komplekse databaser
 • har kendskab til, eller bare mod på at komme i gang med Machine Learning
 • har evt. kendskab til SAS og Qlikview
 • har kenskab til eller erfaring fra uddannelsessektoren
 • er serviceorienteret og byder ind med hjælp og viden
 • er glad for at arbejde selvstændigt, men er samarbejdsorienteret til alle niveauer i organisationen
 • som person er resultatorienteret, konstruktiv men også fagligt kritisk.

Vi sætter pris på god humor og en positiv livsindstilling. Vi værner om den faglige kvalitet og arbejder effektivt, men husker også hinanden på, at der er andet i livet end arbejde.

Stillingen refererer til budgetchef Gitte Hartung.

Du vil blive en del af økonomistyringsenheden, hvor der foruden budgetchefen er ansat 17 medarbejdere. Vi er inddelt i 3 enheder, hvor stillingen er placeret i analyseenheden sammen med 5 andre kolleger.

Arbejdssted: Campus Aalborg Øst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til budgetchef Gitte Hartung, tlf. 9940 7370 eller gha@adm.aau.dk

Samtaler forventes afholdt i uge 3 og 4.

Om Aalborg Universitets Økonomiafdeling

Økonomiafdelingen understøtter et universitet med 5 fakulteter, 19 institutter, 42 studienævn, fællesadministration samt ca. 3.300 ansatte og ca. 20.000 studerende i Aalborg, Esbjerg og København med regnskabs-, økonomistyrings-, Business Intelligence- og indkøbsservices. Vi er ca. 70 medarbejdere, der samarbejder med decentrale kolleger med fælles mål om at levere stabil, korrekt og effektiv økonomisk forvaltning og en økonomistyring, der giver ledelsessystemet relevant og rettidig indsigt.

Løn og ansættelsesvilkår

Din ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst i Staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1018474

Ansøgningsfrist

Fri Jan 04 00:00:00 CET 2019

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.