AAU logo

Ledige stillinger

Ekstern lektor søges til Politik og Samfundsvidenskablig metode

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Statskundskab er en stilling som ekstern lektor i politik og samfundsvidenskabelig metode ledig til besættelse fra 1. marts 2019 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Den eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning, herunder afholde forelæsninger, seminarer og eksamen. Yderligere skal den eksterne lektor fungere som projektvejleder i forbindelse med instituttets uddannelser. Derfor foretrækkes en ansøger med særligt kendskab til tværvidenskabeligt og problemorienteret projektarbejde.

Ansættelsen sker for en periode på 3 år og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet i forårssemesteret er 250 timer.

 
Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 
Krav til ansøgningen
 
Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:
  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for undervisningserfaring
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
  • Evt. publikationsliste, med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til studieleder Jan Holm Ingemann, e-mail: ingemann@dps.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Freja Maj Christensen på HR-servicecenter HSF, tlf. 9940 3898 eller e-mail hsf-dvip@adm.aau.dk.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 10.01.2019. Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2019-224-02132

Ansøgningsfrist

Mon Feb 25 00:00:00 CET 2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende