AAU logo

Ledige stillinger

Controller i Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen ved Aalborg Universitet søger en dygtig, ambitiøs og dedikeret medarbejder til controllerenheden. Stillingen er en fast stilling på fuld tid. Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2019 eller snarest muligt.   

Stillingsbeskrivelse

Universitetet skal som statsejet selvejende institution gennemføre sine aktiviteter inden for en lang række forvaltningsmæssige rammer. Og universitetets ledelse har brug for en solid og præcis økonomistyring for bedst at kunne tilrettelægge ressourceforbrug og aktivitetsmix.

Controllerenheden støtter op om dette ved at udføre controlling i forhold til

 • Efterlevelse af økonomi- og regnskabsrelaterede politikker, procedurer og regler,
 • Efterlevelse af ledelsens beslutninger, hvor manglende efterlevelse vil have væsentlig økonomisk konsekvens eller væsentlig konsekvens for det samlede risikobillede,
 • Områder hvor der identificeres risiko for væsentlige økonomiske værditab.

Controllerenheden bidrager også til universitetets styringsmæssige udvikling og økonomiske performance ved at identificere og anbefale forbedringstiltag i forhold til den økonomiske styring, i forhold til økonomi- og regnskabsrelaterede processer og i forhold til risikostyring.

Controllerenheden er forankret i Økonomiafdelingen i Fælles Service og refererer direkte til økonomidirektøren. I jobbet er der høj grad af indflydelse på valg af temabaserede controllingaktiviteter, og der er stor metodefrihed.

Controllerenheden har en bred samarbejdsflade med kolleger i Økonomiafdelingen, i andre fællesfunktioner og med universitetets institutter. Controllerenheden samarbejder også tæt med universitetets eksterne revisor.

Arbejdsopgaver

I jobbet vil du hovedsageligt arbejde med

 • Identifikation, tilrettelæggelse, udførelse og rapportering af temabaserede controllingindsatser på forskellige procesområder,
 • Udførelse af og rapportering på interne kontroller,
 • Facilitere samarbejdet med den eksterne revisor og støtte ledelsen i dennes respons til revisors anbefalinger og observationer,
 • Udarbejdelse, ajourføring og optimering af regler og procedurer,
 • Kvalitetssikring af økonomisk rapportering,
 • Deltagelse i forandrings- og forbedringsprojekter.

Kvalifikationer

Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på, at du både kan arbejde selvstændigt og indgå i et samarbejde med dine kolleger, da vi arbejder tæt sammen om løsning af opgaverne. Vi forventer, at:

 • Du har en faglig relevant uddannelse som f.eks. Financial Controller, Cand. Merc. Aud. eller relevant revisionsfaglig baggrund. Du har nogle års erfaring med sammenlignelige opgaver,
 • Du har flair for at finde, analysere og viderebearbejde data i komplekse økonomi- og BI-systemer,
 • Du kan vurdere kvalitet og identificere risici i processer og har samtidig blik for proceseffektivi-sering,
 • Du har høj integritet, kan håndtere følsom information og er konstruktiv-kritisk i din arbejdsform,
 • Du evner og værdsætter det brede samarbejde, og du udfører rollen som intern revisor i samarbejdets ånd med respekt for dine kolleger,
 • Du trives såvel med det selvstændige arbejde som parløbet med kolleger,
 • Du mestrer skriftligt at formulere dig præcist og læsevenligt uden at gå på kompromis med din faglighed.

Vi sætter pris på god humor og en positiv livsindstilling. Vi værner om den faglige kvalitet og arbejder effektivt, men husker også hinanden på, at der er andet i livet end arbejde.

Stillingen refererer til økonomidirektør Morten Winterberg.

Arbejdssted: Campus Aalborg øst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til økonomidirektør Morten Winterberg, mw@adm.aau.dk eller tlf. 9940 9588 eller controller Lone Levin Mortensen, llm@adm.aau.dk eller tlf. 9940 7999.

Om Aalborg Universitets økonomiafdeling

Økonomiafdelingen understøtter et universitet med 5 fakulteter, 18 institutter, AAU Innovation og Fælles Service samt ca. 3.300 ansatte og ca. 20.000 studerende i Aalborg, Esbjerg og København med regnskabs-, økonomistyrings-, Business Intelligence- og indkøbsservices. Vi er ca. 60 medarbejdere, der samarbejder med kolleger tværs over universitetet med fælles mål om at levere stabil, korrekt og effektiv økonomisk forvaltning og en økonomistyring, der giver ledelsessystemet relevant og rettidig indsigt.

Stillingen forventes besat per 1. november 2019

Løn og ansættelsesvilkår

Din ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst i Staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1062084

Ansøgningsfrist

Mon Sep 30 00:00:00 CEST 2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende