AAU logo

Ledige stillinger

2019-224-02400 Ekstern Lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, København er der et antal stillinger som ekstern lektor ledig ved bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier og kandidatuddannelsen Kommunikation. Stillingerne er til besættelse fra 1. februar 2020 og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters begyndelse.

Stillingsbeskrivelse

Stillingerne indbefatter undervisning, vejledning og skriftlig og mundtlig eksamination inden for felterne retorik, visuel kommunikation, interpersonel kommunikation, strategisk kommunikation og digitale medier. Der lægges vægt på undervisning og vejledning på baggrund af forskningsbaseret viden og universitetets principper for læring, Problembaseret Læring (PBL), som blandt andet indebærer problemorientering og projektarbejde. Den ideelle kandidat har derfor kendskab til og erfaring med begge dele.


Ansøgere kan orientere sig om semestrenes faglige indhold på www.kdm.aau.dk.


Kvalifikationskrav
Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 
Ansøgningen skal indeholde følgende:
 

CV
• Dokumentation for undervisningserfaring
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
• Evt. andet materiale, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Institutleder Mikael Vetner, vetner@hum.aau.dk 9940 7263 eller Vidensgruppeleder Gorm Larsen, gormlarsen@hum.aau.dk 9940 8990.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, email: hsf-dvip@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inklusive bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder, se her.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 10.01.2019. Der udstedes frigørelsesattest.

 

Stillingsnummer

2019-224-02400

Ansøgningsfrist

31/10/2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende