AAU logo

Ledige stillinger

2019-224-02409 Klinisk assistent inden for gynækologi og obstetrik

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut er en stilling som Klinisk assistent inden for gynækologi og obstetrik ledig fra den 1. januar 2020 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset for en periode på 3 år.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som Klinisk assistent vil indeholde opgaver inden for såvel forskning som undervisning.

Forskningsmæssigt vil stillingen primært fokusere på et ph.d. forløb med titlen "Alkoholindtag hos kvinder: Betydning for fertiliteten og kromosomafvigelser blandt kvindernes børn".

Den kliniske assistent vil derudover også skulle varetage undervisningsopgaver, hovedsageligt inden for gynækologi og obstetrik på den medicinske kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Professor Ulrik Schiøler Kesmodel, eller videnskabelig assistent Sofie Gry Pristed.

Ansættelsen som klinisk assistent forudsætter medicinsk kandidateksamen og det vil være relevant, at ansøger har godt kendskab til epidemiologisk metode, folkesundhedsvidenskab, gynækologi og obstetrik.

Ansøgere med undervisnings- og forskningserfaring inden for ovenstående vil blive foretrukket.

Den ansatte skal være vant til patientkontakt og skal kunne indgå i et tværfagligt forskningsteam.

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for:

  • En motiveret tekst, hvori der fremgår begrundelse for at ansøge
  • Opdateret curriculum vitæ
  • Uddannelse (kopi af bevis for opnåede grader)
  • Videnskabelige kvalifikationer
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen
  • Referencer/anbefalinger
  • Personlige data

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Den samlede ansættelse som Klinisk assistent kan ikke være på mere end 4 år ved det samme institution, genansættelse ud over 4 år kan ikke finde sted (iht. Stillingsstrukturen).
Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR medarbejder Camilla Jonstrup Christensen, e-mail cjc@adm.aau.dk, tlf. 9940 7307.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for Læger i staten eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.

Stillingsnummer

2019-224-02409

Ansøgningsfrist

30/10/2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende