AAU logo

Ledige stillinger

2019-224-02469 Eksterne Lektorer i Regnskab og Økonomistyring

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for MBA og HD uddannelserne er en eller flere stillinger som ekstern lektor ved HD 2. del Regnskab og Økonomistyring ledig til besættelse fra 01.02.2020 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen vil omfatte primært vejledning i eksternt regnskab og skat samt afvikling af eksamen.

Ansættelsen sker for en periode på 3 år og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.

Kvalifikationskrav

For at komme i betragtning til stillingen forventes det, at ansøgeren har en relevant kandidatuddannelse (evt. Cand. merc. AUD eller lignende) – eller tilsvarende kompetencer.

Derudover foretrækkes ansøgere med vejledningserfaring (herunder Problem-baseret-læring). Kandidater med relevant praktisk uddannelse, herunder statsautoriseret revisoruddannelse, foretrækkes. Desuden kræves længere relevant praktisk inden for ekstern regnskab, skat og lignende. Den rette kandidat skal også kunne undervise, og gennemføre eksamen, i et eller flere af fagene på HD Regnskab og Økonomistyring, som omfatter ekstern regnskab, økonomistyring, finansiel styring, skatteret, projektledelse.

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for undervisningserfaring/vejledningserfaring
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis


Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige dele kan fås ved henvendelse til Professor mso Thomas Borup Kristensen, borup@business.aau.dk - Tlf. 5190 7360

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, mail: hsf-dvip@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 10.01.2019. Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2019-224-02469

Ansøgningsfrist

Sun Dec 01 00:00:00 CET 2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende