AAU logo

Ledige stillinger

2019-224-02488 Ekstern Lektor i informationssystemer

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Politik og Samfund, er en stilling som ekstern lektor i informationssystemer, med primær tilknytning til Studienævnet for Digitalisering, ledig til besættelse fra 1. februar 2020.

Stillingsbeskrivelse


Den eksterne lektor skal først og fremmest stå for at tilrettelægge og gennemføre undervisning, herunder afholde forelæsninger, øvelser og eksamen. Derudover kan den eksterne lektor fungere som projektvejleder, projekteksaminator og intern censor i forbindelse med studienævnet for digitaliserings uddannelser, hvis dette aftales. Der foretrækkes en ansøger med kendskab til fagfeltet informationssystemer samt til problembaseret projektarbejde.

Ansættelsen sker for en periode på 3 år med max. 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales inden hvert semesters påbegyndelse. Timetallet for forårssemestret 2020 er 200.  

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, herunder særlige specialer og kundskaber, relevant praksiserfaring eller andre kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer, særligt erfaring med universitetsundervisning samt projektvejledning og projekteksaminer, indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for undervisningserfaring
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
  • Evt. publikationsliste, med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til studienævnsformand Sabine Madsen på sam@dps.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, mail: hsf-dvip@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 10.01.2019. Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2019-224-02488

Ansøgningsfrist

Mon Nov 25 00:00:00 CET 2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende