AAU logo

Ledige stillinger

2019-224-02518 Ekstern Lektor i Styring af finansielle virksomheder og Finansielle virksomheders produkter

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for MBA og HD uddannelserne er en stilling som ekstern lektor i Styring af finansielle virksomheder og Finansielle virksomheders produkter og services ledig til besættelse fra 01.01.2020 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Stilling omfatter primært undervisning, eksamination og vejledning på fagene Styring af finansielle virksomheder og Finansielle virksomheders produkter og services

Ansættelsen sker for en periode på 3 år med maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.

Kvalifikationskrav

For at komme i betragtning til stillingen forventes det, at ansøgeren har en relevant uddannelse (fx. MBA) og stor praktisk og ledelsesmæssig erfaring fra den finansielle sektor.
Derudover foretrækkes ansøgere med undervisningserfaring og erfaring med vejledning og eksamination.

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for undervisningserfaring
  • Dokumentation for beståede eksaminer, kopi af eksamensbevis vedhæftes.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Seniorrådgiver Lars Krull, Tlf. 9940 2705, e-mail krull@business.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, e-mail: hsf-dvip@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 10.01.2019. Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2019-224-02518

Ansøgningsfrist

15/12/2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende