AAU logo

Ledige stillinger

2019-224-02548 Adjunkt i medicinsk billedanalyse

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er en eller flere stillinger som adjunkt i Medicinsk Billedanalyse ledige fra 1. februar 2020 eller snarest herefter.  Stillingen er for en 3-årig periode.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har mere end 250 medarbejdere, og har ansvaret for over 1700 studerende. Over 100 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede forskerskole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og renrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc. 

Uddannelserne omfatter bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, Medicin, Medicin med Industriel Specialisering og Idrætsvidenskab.Kandidatuddannelserne inkluderer Klinisk Videnskab og Teknologi, Folkesundhedsvidenskab, Idrætsteknologi, og også deltids-masteruddannelser i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, Sundhedsinformatik og Sexologi. Alle uddannelser er tilrettelagt ud fra problembaseret læring og tager udgangspunkt i case- og projektarbejde. Find mere information på www.hst.aau.dk. 

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Medical Informatics and Image Analysis på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Undervisningen vil foregå med relation til instituttets bachelor- og kandidat-uddannelse i Sundhedsteknologi samt instituttets øvrige uddannelser. Forskningsmæssigt vil stillingen fokusere på udforskning af billedmæssige markører samt udvikling af metoder til billedbaseret diagnostik og detektion i forbindelse med en lang række kliniske områder og sygdomme. Metoderne som anvendes i forskningen vil hovedsageligt være indenfor billedanalyse, machine learning/deep learning og statistik. Forskningen vil have et primært fokus på neurodegenerative sygdomme, apopleksi samt ryg- og nakke-lidelser.

Den ønskede kandidat skal have en MSc i Sundhedsteknologi eller tilsvarende uddannelse og skal være på mindst PhD-niveau indenfor udvikling og test af metoder til udtrækning af billedmæssige markører med henblik på prediktion og diagnostik indenfor neurodegenerative sygdomme. En kandidat med dokumenterede kvalifikationer indenfor medicinsk billedanalyse og machine learning/deep learning samt erfaring med programmering og avancerede billedanalyse-programmer (f.eks FreeSurfer) vil blive foretrukket.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Lektor, Lasse Riis Østergaard, e-mail: lasse@hst.aau.dk.

Kvalifikationskrav:
Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges vægt på ansøgerens forskningspotentiale. 
 
Den samlede ansættelse som adjunkt kan ikke være på mere end 4 år i en tidsbegrænset ansættelse(man kan max. være ansat 8 år som adjunkt i Danmark). 

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret curriculum vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.)
  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøgerne må max. vedhæfter 5 af disse publikationer.
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio.
  • Såfremt dette ikke er medsendt skal ansøger vedlægge begrundelse herfor.
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
  • Referencer/anbefalinger.
  • Personlige data.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg. Såfremt der er spørgsmål til ansøgningensproceduren, kan der rettes henvendelse til Camilla Jonstrup Christensen, cjc@adm.aau.dk, tlf. (045) 9940 7339.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.(SUND)

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2019-224-02548

Ansøgningsfrist

16/12/2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende