Ledige stillinger

2021-224-03652 Ekstern lektor i Undervisningsdidaktik inden for Fysik, Kemi og Biologi

Ved det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet er en stilling som Ekstern lektor i undervisningsdidaktik inden for fysik, kemi og biologi ledig til besættelse i perioden 01.09.2021 - 31.01.2024.

Stillingsbeskrivelse

Den eksterne lektor skal først og fremmest stå for at tilrettelægge og gennemføre undervisning i undervisningsdidaktik på universitetets gymnasielæreruddannelser i fysik, kemi og biologi. Undervisningen indgår i kurserne Fysiske undervisningsforsøg, Kemiske undervisningsforsøg og Biologiske undervisningsforsøg.

Undervisningen er forankret på Institut for Kemi og Biovidenskab i Aalborg med forskning og undervisning i bl.a. kemi og biologi og forgår i samarbejde med undervisere fra Institut for Kemi og Biovidenskab samt Institut for Materialer og Produktion.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til viceinstitutleder for undervisning, Niels Thomas Eriksen, e-mail: nte@bio.aau.dk

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget. 

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

Ansøgningen skal indeholde CV, evt. inkl. publikationsliste, eksamensbevis og undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer.

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget / det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse af ansøgere, der er shortlistet, sker ved sagkyndigt udvalg.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Lone Lund, est-ef-hr@adm.aau.dk, tlf. (+45) 9940 3494.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her:  

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2021-224-03652

Ansøgningsfrist

30/07/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende