Ledige stillinger

Lektor i medicinsk informatik med brede teoretiske og empiriske kompetencer (2022-224-04699)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er en eller flere stillinger som Lektor i Medicinsk Informatik ledig fra 1. september 2022 eller snarest herefter.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har mere end 250 medarbejdere, og har ansvaret for over 1700 studerende. Over 100 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede forskerskole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og renrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc. 

Uddannelserne omfatter bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, Medicin, Medicin med Industriel Specialisering og Idrætsvidenskab.Kandidatuddannelserne inkluderer Klinisk Videnskab og Teknologi, Folkesundhedsvidenskab, Idrætsteknologi, og også deltids-masteruddannelser i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, Sundhedsinformatik og Sexologi. Alle uddannelser er tilrettelagt ud fra problembaseret læring og tager udgangspunkt i case- og projektarbejde. Find mere information på www.hst.aau.dk. 

Der søges en lektor med en solid og bred teoretisk og empirisk værktøjskasse, der kan indgå i forskningsgruppen for medicinsk informatik, hvor man arbejder tæt sammen i en tværfaglig forskningsgruppe på ca. 20 videnskabeligt ansatte, der beskæftiger sig med forskning og undervisning indenfor digital sundhed, telemedicin, machine learning, kunstig intelligens, billedanalyse og beslutningsstøtte. 

Stillingens hovedopgaver omfatter: 1) Etablering af strategisk retning indenfor ovenstående områder sammen med forskningsleder, 2) Undervisning og vejledning af bachelor, kandidat og ph.d.-studerende, 3) Indhentning og koordinering af forskningsmidler med industrielle og akademiske partnere, 4) Publikation af videnskabelige artikler, 5) Selvstændig styring af, eller støtte til, allerede igangsatte aktiviteter, der inkluderer udvikling af prædiktionsalgoritmer for borgere med diabetes, KOL, hjertesvigt og multisygdom, vurdering af eksisterende evidens for effekter af telemedicin til borgere med diabetes, sundhedsøkonomisk evaluering af digitale sundhedsinterventioner og kvalitativ vurdering af erfaringer med interventioner.

Stillingen kræver dokumenteret forskningserfaring på højt niveau, eller potentiale til fremtidig høj impact, indenfor et flertal af følgende områder: 1) Beslutningsstøtteforskning, særligt algoritmer anvendt til prædiktion af sundhedsmæssige effekter og/eller ressourcetræk i sundhedsvæsenet, 2) Interventionsforskning, særligt systematiske reviews/meta-analyser og randomiserede forsøg, 3) Sundhedsøkonomiske analyser, særligt cost-effectiveness analyser, 4) Registerforskning, særligt tværsektoriel sammenlægning af nationale og kommunale sundhedsregistre, 5) Mixed methods forskning, særligt kombination af registerdata, spørgeskemaer og interviews.

Det vil være en stor fordel, hvis forskningserfaringen empirisk bygger på projekter indenfor digital sundhed til patienter med diabetes, KOL, hjertesvigt eller andre kroniske sygdomme. Der vil også blive lagt vægt på erfaring med forskningsbaseret myndighedsbetjening. Dokumenterede pædagogiske kvalifikationer samt undervisnings- og vejledningserfaring indenfor en eller flere af områderne vedlægges og det er en fordel, hvis man har hands-on erfaring med problembaseret læring (PBL). Der vil i stillingen være en del kontakt med patienter og klinisk personale, hvorfor gode danskkundskaber er nødvendige.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Professor, Ole Hejlesen, ohk@hst.aau.dk.

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationsniveauet for lektorer skal svare til det niveau, der kan opnås på grundlag af ansættelse som adjunkt, herunder erhvervelse af ph.d.-graden, men vil også kunne være opnået på anden måde, evt. i forbindelse med udviklingsopgaver i en erhvervs­virksomhed. Det forudsættes, at ansøgeren har dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau såvel som dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ved besættelse af stillingen vil ansøgerens forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer begge tilsammen indgå med en hovedvægt i helhedsvurderingen. 

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret Curriculum Vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.)
  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer.
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt dette ikke er medsendt skal ansøger vedlægge begrundelse herfor.
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
  • Referencer/anbefalinger.
  • Personlige data.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Der anvendes shortlisting. Efter høring af bedømmelsesudvalg vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget, udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR Partner Jeannette Bøgh, jebo@adm.aau.dk tlf. (+45) 9940 7968.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her: 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2022-224-04699

Ansøgningsfrist

Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende