Ph.d.-stipendium i Cardiotechnology (21-18058)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er et ph.d.-stipendium ledigt inden for det generelle studieprogram "Biomedical Science and Engineering". Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. september 2018 eller snarest herefter.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har mere end 250 medarbejdere og har ansvaret for over 1700 studerende. Over 100 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede ph.d.-skole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og renrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc.

Uddannelserne omfatter bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, Medicin, Medicin med Industriel Specialisering og Idrætsvidenskab.Kandidatuddannelserne inkluderer Klinisk Videnskab og Teknologi, Folkesundhedsvidenskab, Idrætsteknologi, og også deltids-masteruddannelser i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, Sundhedsinformatik og Sexologi. Alle uddannelser er tilrettelagt ud fra problembaseret læring og tager udgangspunkt i case- og projektarbejde. Find mere information på www.hst.aau.dk.

Ph.d.-stipendiet udbydes indenfor et af hovedområderne i Laboratoriet for Cardiotechnology som er en del af gruppen for Medicinsk Informatik. Formålet med ph.d.-studiet er at undersøge sammenhængen mellem elektrokardiografiske markører og atrieflimren med henblik på tidlig diagnose og forebyggelse af slagtilfælde.

En væsentlig del af projektet foregår i samarbejde med Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Odense Universitets Hospital og Roskilde sygehus, hvor kommunikationen foregår på dansk.

Den ønskede kandidat skal have en kandidatgrad i Biomedical Engineering og skal have demonstreret affinitet for teknologi relateret til kardiologi med fremragende evner indenfor signalbehandling og programmering. Det er en forudsætning, at kandidaten har praktisk erfaring med deep learning algoritmer, og det er en fordel at have specifik erfaring med signalanalyse af EKG signaler og fysiologisk forståelse for signalernes oprindelse. Det er også en fordel, at kandidaten har erfaring med arbejde på store databaser.
Der lægges desuden vægt på ansøgerens mobilitet sådan, at ph.d.-forløbet ikke udføres på det samme sted i hele perioden.

Det forudsættes endvidere, at kandidaten behersker engelsk i skrift og tale på et højt niveau.

Nærmere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Claus Graff, e-mail: cgraff@hst.aau.dk, mobil: 6133 3369.

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Spørgsmål om stipendiet og løn m.m. kan rettes til Bettina Wedde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, e-mail: bew@adm.aau.dk, tlf. 9940 9909.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en ph.d.-skole, The Doctoral School of Medicine, Biomedical Science and Technology: https://www.medicine.aau.dk/doctoral-school/, hvor der findes mere information om ph.d.-studiet.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

21-18058

Ansøgningsfrist

Wed Jul 25 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.