Adjunktur i socialt arbejde med særligt henblik på udsatte unge, uddannelse og beskæftigelse, 2017-224-01493

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde er en tidsbegrænset 4-årig stilling som adjunkt i socialt arbejde ledig til besættelse fra 15. september 2017 eller snarest derefter. Arbejdssted: Aalborg.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen retter sig mod at kvalificere socialt arbejde med udsatte unge "på kanten", især i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Der vil blive lagt vægt på ansøgers erfaringer med og/eller interesse for koblingen mellem forskning og praksis samt omsætning af forskning til praksis, herunder forbedring af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt inddragelse af civil- og lokalsamfund.

Undervisningsmæssigt er stillingen tilknyttet socialrådgiveruddannelsen, men ansøgere forventes at kunne bidrage undervisningsmæssigt på andre af Skolen for Sociologi og Socialt Arbejdes uddannelser. Stillingen skal således medvirke til at styrke instituttets profil inden for undervisning og forskning i socialt arbejde.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at adjunktstillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.

Kvalifikationskrav

Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger.
  
Ansøgningen skal indeholde

• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 5 publikationer.
• Medforfattererklæringer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne).
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.
 
Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingernes faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Trond Beldo Klausen, tlf. 9940 2602, e-mail tbk@socsci.aau.dk.  
 
For yderligere oplysninger om instituttet, se http://www.soc.aau.dk/  
 

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Gurli Brogaard, tlf. 9940 7023, e-mail gbr@adm.aau.dk 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2017-224-01493

Ansøgningsfrist

Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.