Studielektor ved Idrætsuddannelsen på AAU (SL2913)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er en halvtids stilling som Studielektor ledig til varetagelse af praksis - såvel som teoriundervisning i Idræt fra 1. februar 2018 eller snarest herefter. Stillingen er tidsbegrænset for en periode på 5 år.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har mere end 250 medarbejdere, og har ansvaret for over 1700 studerende. Over 100 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede forskerskole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og renrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc. 

Uddannelserne omfatter bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, Medicin, Medicin med Industriel Specialisering og Idrætsvidenskab.Kandidatuddannelserne inkluderer Klinisk Videnskab og Teknologi, Folkesundhedsvidenskab, Idrætsteknologi, og også deltids-masteruddannelser i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, Sundhedsinformatik og Sexologi. Alle uddannelser er tilrettelagt ud fra problembaseret læring og tager udgangspunkt i case- og projektarbejde. Find mere information på www.hst.aau.dk. 

Studielektoren skal iht. aftale med vedkommendes leder formidle viden og erfaring fra fagets teori og praksis, blandt andet ved:
 • Varetagelse af undervisning, selvstændigt og i samarbejde med andre i blandt andet fagene
  1) Anatomi, fysiologi og sundhed
  2) Biomekanik i teori og praksis (Vandaktiviteter)
  3) Psykologi i teori og praksis (Vandaktiviteter)
 • Deltagelse i faglige evalueringer og bedømmelser
 • Deltagelse i studieplanlægning på Idræt
 • Vejledning af semesterprojekter

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Lektor, Jesper Franch, e-mail: jfranch@hst.aau.dk.

Kvalifikationskrav
Dokumentation for:

 • Eksamen på kandidatniveau, gerne med idrætsrelevant profil
 • Professionsbachelor el tilsvarende i fysioterapi
 • Relevant beskæftigelse inden for idrætsfaget 
 • Erfaring med behandling af idrætsskader 
 • Pædagogisk erfaring fra højere uddannelsesinstitution 
 • Undervisningserfaring i anatomi, biomekanik og vandaktiviteter/svømning 
 • Gode formidlingsevner 
 • Kendskab til AAU og PBL

Kvalifikationskravet til stillingen er en kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Der skal desuden foreligge en positiv bedømmelse af ansøgerens undervisningskvalifikationer. Stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver. Stillingen kan indeholde faglige udviklingsopgaver.

Ansøgningen skal indeholde:

 • CV
 • Eksamensbevis
 • Videnskabeligt arbejde; publikationsliste samt evt. max. 5 publikationer
 • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer (skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Dini Boer , est-st-hr@adm.aau.dk  tlf. (+45) 9940 7307.
 
Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

SL2913

Ansøgningsfrist

Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.