Hjælpelærer i Forskningsdesign og kvalitative metoder 2018-224-01692

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag er flere stillinger som hjælpelærere ledige til besættelse fra 1. februar 2018 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag søger hjælpelærere i Forskningsdesign og kvalitative metoder til 4. semester på Bacheloruddannelsen. Stillingerne skal bruges til vejledning i forbindelse med øvelsesopgaver i brugen af NVivo samt øvelser i kvalitative metoder, fx interviews, dokument- og diskursanalyse og kodning af kvalitative data. Herudover forventes det, at hjælpelærerne har et tilstrækkeligt kendskab til IT til at kunne hjælpe med installation af NVivo og problemløsning i forbindelse med den første opstart af programmet.

Timetal: ca. 20 timer i perioden.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som hjælpelærer forudsætter normalt, at den studerende har bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen. 
  
Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som hjælpelærer skal indeholde:

-          Kort begrundet ansøgning
-          Udskrift af studiejournal
-          CV

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Karen Nielsen Breidahl, Fibigerstræde 1, tlf. 9940 8163 eller e-mail knb@dps.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-Konsulent Freja Maj Christensen, tlf. 9940 3898 eller e-mail hsf-dvip@adm.aau.dk
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Overenskomst af 11.4.2016 for studenterundervisere ved universiteter mv.

Stillingsnummer

2018-224-01692

Ansøgningsfrist

Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.