Ledige stillinger

Aalborg Universitet som arbejdsplads

Medarbejderne er nøglen til Aalborg Universitets succes, og derfor arbejder vi løbende på at skabe et attraktivt forsknings- og arbejdsmiljø, hvor høj faglig kompetence og ekspertise går hånd i hånd med trivsel, engagement og arbejdsglæde. Dette udmøntes gennem vores værdier:

  • Kreativitet
  • Åbenhed
  • Samarbejde

Disse værdier er ikke kun nogle, vi har skrevet ned. Det er faktisk nogle, vi lever efter og agerer efter i vores hverdag. Se filmen og bliv klogere på hvordan vi søger at omsætte vores værdier i praksis.

 

Aktiv kompetence- og karriereudvikling

Som medarbejder på AAU er det vigtigt, at du har mulighed for at udvikle dine personlige og faglige kompetencer. En gang årligt udarbejdes en individuel status i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Her drøfter du sammen med din leder nye udviklingsmål, som kan understøtte dine arbejdsrelaterede udviklingsbehov og ønsker, samt universitetets overordnede mål og strategi.

Med over 2700 ansatte har AAU en bred faglighed, der gør det muligt at tilbyde ansatte en aktiv kompetence- og karrieudvikling. Universitetet udbyder løbende interne kurser, som bidrager til at højne kvaliteten og udviklingen af administrative arbejdsopgaver og processer. Herudover har universitetet en række faglige netværk, hvor du kan mødes med medarbejdere på tværs af organisationen og drøfte faglige problemstillinger eller få ny inspiration via oplæg.

Muligheder for intern jobrotation

Hvert år skifter en række medarbejdere job internt på Aalborg Universitet, og vi ser det som en stor styrke, at vores medarbejdere har lyst til at fortsætte deres karriere på universitetet og bringe faglige kompetencer, samt viden om interne processer, metoder og arbejdsgange på tværs af organisationen.

Trivsel og arbejdsglæde

Trivsel og arbejdsglæde

På Aalborg Universitet fokuserer vi meget på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Som alle vidensintensivevirksomheder er AAU karakteriseret ved en høj grad af selvledelse blandt medarbejderne, og derfor er det vigtigt for universitetet at føre en aktiv personalepolitik, som tager hånd om forholdet mellem opgaver og ressourcer samt andre vigtige arbejdsmiljøfaktorer.

Aalborg Universitet ønsker, at alle ansatte i det daglige arbejde oplever at have gode og sunde rammer. AAU har en række tilbud til sine ansatte, f.eks. kunstforening, sportsarrangementer, frugt og kaffe m.m. Derudover afvikles løbende interne kompetenceopkvalificerende kurser i bl.a. økonomistyring, projektledelse, sprog m.m. 

Som ansat ved AAU har man krav på, men også pligt til, at bidrage til et godt arbejdsmiljø, hvor alle kan trives og udvikle sig, og hvor kreativiteten kan blomstre.

Se AAU's personalepolitik

Stillinger efter kategori

Aalborg Universitet i tal - Et universitet i vækst

Aalborg Universitet i tal - Et universitet i vækst

Aalborg Universitet er et universitet i vækst, hvad angår studerende, uddannelser, økonomi og medarbejdere. De fleste af universitets 2700 medarbejdere arbejder på campus i Aalborg, men vi har også afdelinger i Esbjerg og København. Over halvdelen af vores medarbejdere er beskæftiget med forskning og uddannelse, mens resten understøtter disse kerneaktiviteter i administrative og tekniske funktioner. 

Som medarbejder på AAU er det vigtigt, at du har mulighed for at udvikle dine personlige og faglige kompetencer. En gang årligt udarbejdes en individuel status i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Her drøfter du sammen med din leder nye udviklingsmål, som kan understøtte dine arbejdsrelaterede udviklingsbehov og ønsker, samt universitetets overordnede mål og strategi.

Flere informationer om Aau i tal