Spring til indhold

Tekniske eller administrative stillinger

Rekrutterings­forløb

Læs hvordan det foregår, når du søger en teknisk eller administrativ stilling på Aalborg Universitet. Hvordan behandles din ansøgning, hvordan foregår vores udvælgelsesproces, og hvad sker der, hvis du får jobbet tilbudt?

Tekniske eller administrative stillinger

Rekrutterings­forløb

Læs hvordan det foregår, når du søger en teknisk eller administrativ stilling på Aalborg Universitet. Hvordan behandles din ansøgning, hvordan foregår vores udvælgelsesproces, og hvad sker der, hvis du får jobbet tilbudt?

Når du søger en teknisk eller administrativ stilling på Aalborg Universitet, kan du forvente, at din ansøgning bliver behandlet på følgende måde:

 • Når universitetet har modtaget ansøgningen, sender vi en e-mail med kvittering for modtagelse
 • Når ansøgningsfristen er udløbet, læser og vurderer ansættelsesudvalget de modtagne ansøgninger
 • Ansættelsesudvalget består typisk af en til to repræsentanter fra ledelsen og en til to repræsentanter fra medarbejdersiden
 • Ansættelsesudvalget afholder en til to samtaler med de bedst kvalificerede ansøgere i forhold til stillingen
 • Mellem første og den eventuelle anden samtale kan ansættelsesudvalget vælge at anvende et profilværktøj
 • Ansættelsesudvalget kan vælge at indhente referencer efter samtykke fra ansøgeren
 • På baggrund af ansøgning, CV, eksamensbevis, evt. bilag og ansættelsessamtale beslutter ansættelsesudvalget, hvem der skal ansættes

Indstilling til ansættelse på AAU

 • Ansættelsesudvalget indstiller til lederen, at den foretrukne kandidat ansættes
 • Lederen igangsætter forhandling om de endelige løn- og ansættelsesvilkår med ansøgerens tillidsrepræsentant eller organisation. Som minimum skal forhandlingen være afsluttet, inden ansøgeren tiltræder stillingen
 • Ansøgeren modtager og udfylder et oplysningsskema, som sendes til HR-afdelingen
 • HR-afdelingen udsteder et ansættelsesbrev