Spring til indhold

PhD stillinger

Phd skoler på AAU

Ph.d.-skolerne på AAU har som målsætning at uddanne ph.d.-studerende på et fagligt højt internationalt niveau gennem forskeruddannelsen. Det er ph.d.-skolernes overordnede ansvar at sikre, at de indskrevne ph.d.-studerende gennemgår et struktureret og sammenhængende uddannelsesforløb på højeste internationale niveau med undervisning og vejledning, der lever op til fastsatte krav om kvalitet.

PhD stillinger

Phd skoler på AAU

Ph.d.-skolerne på AAU har som målsætning at uddanne ph.d.-studerende på et fagligt højt internationalt niveau gennem forskeruddannelsen. Det er ph.d.-skolernes overordnede ansvar at sikre, at de indskrevne ph.d.-studerende gennemgår et struktureret og sammenhængende uddannelsesforløb på højeste internationale niveau med undervisning og vejledning, der lever op til fastsatte krav om kvalitet.

Forskerskolerne på AAU har som målsætning at uddanne ph.d.-studerende på et fagligt højt internationalt niveau gennem forskeruddannelsen. Det er forskerskolernes overordnede ansvar at gennemføre de udbudte ph.d.-programmer og udvikle ph.d.-programmerne.

Aalborg Universitet har fire ph.d.-skoler:

The Doctoral School of Engineering and Science
The Doctoral School of IT and Design
lThe Doctoral School in Medicine, Biomedical Science and Technologyogy
The Doctoral School of Social Sciences and Humanities

På ph.d.-skolernes hjemmesider kan du finde relevant materiale om ph.d.-studiet, ph.d-programmer m.m.