Spring til indhold

Rådgiver / Chief Information Officer med fokus på domænespecifikke teknologier, autonomi og myndighedssamarbejde søges til Sekretariat for Nationalt Forsvarsteknologisk Center (København eller Aalborg)

Ledig stilling

Rådgiver / Chief Information Officer med fokus på domænespecifikke teknologier, autonomi og myndighedssamarbejde søges til Sekretariat for Nationalt Forsvarsteknologisk Center (København eller Aalborg)

Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC) er kommet godt i gang og der forventes et øget aktivitetsniveau i de kommende måneder. Vi søger en kollega der vil være med til at understøtte Forsvarsteknologisk udvikling og bidrage til at styrke Danmark og dets allieredes forsvar og sikkerhed. Har du erfaring med projektledelse, og kan agere i samspil mellem Forsvaret, forsvarsindustrien og forskningsverdenen? Trives du med projekt-/procesledelse, interessevaretagelse og at arbejde for europæisk sikkerhed? Så læs med her. NFC er etableret på tværs af de otte danske universiteter og de syv GTS-institutter. NFC’s vision er at løfte de danske forsvarsteknologiske kompetencer op i verdensklasse inden for udvalgte områder, så landets forsvar, sikkerhed og alliancer styrkes.

Anden by

 • Ansøgningsfrist: 26.05.2024

 • Afdeling: Nationalt Forsvarsteknologisk Center

 • Ref. nummer: 1219008

Anden by

Ansøgningsfrist: 26.05.2024

Afdeling: Nationalt Forsvarsteknologisk Center

Ref. nummer: 1219008

Ledig stilling

Rådgiver / Chief Information Officer med fokus på domænespecifikke teknologier, autonomi og myndighedssamarbejde søges til Sekretariat for Nationalt Forsvarsteknologisk Center (København eller Aalborg)

Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC) er kommet godt i gang og der forventes et øget aktivitetsniveau i de kommende måneder. Vi søger en kollega der vil være med til at understøtte Forsvarsteknologisk udvikling og bidrage til at styrke Danmark og dets allieredes forsvar og sikkerhed. Har du erfaring med projektledelse, og kan agere i samspil mellem Forsvaret, forsvarsindustrien og forskningsverdenen? Trives du med projekt-/procesledelse, interessevaretagelse og at arbejde for europæisk sikkerhed? Så læs med her. NFC er etableret på tværs af de otte danske universiteter og de syv GTS-institutter. NFC’s vision er at løfte de danske forsvarsteknologiske kompetencer op i verdensklasse inden for udvalgte områder, så landets forsvar, sikkerhed og alliancer styrkes.

Anden by

 • Ansøgningsfrist: 26.05.2024

 • Afdeling: Nationalt Forsvarsteknologisk Center

 • Ref. nummer: 1219008

Anden by

Ansøgningsfrist: 26.05.2024

Afdeling: Nationalt Forsvarsteknologisk Center

Ref. nummer: 1219008

Jobbeskrivelse

Vi søger en profil der kan indgå i arbejdet med at understøtte den samlede opgaveløsning i sekretariatet for NFC med særlig vægt på domænespecifikke teknologier, autonomi og myndighedssamarbejde. Rollen vil være forbundet med stor selvstændighed i opgaveløsningen, men samtidigt skulle kunne fungere med det øvrige team.

Opgaverne vil blandt andet omfatte at:

 • Varetage det overordnede ansvar for en portefølje af strategiske forsknings- og innovationspartnerskaber inden for domænespecifikke teknologier
  Drive teknologiske platforme inden for luftbåren overvågning(droner og rum), maritime kompetencer og undervandsområdet med, inddragelse af en bred kreds af aktører fra den danske forskningsverden. Arbejdet understøttes af finansieringsmodeller med nationale og internationale bidrag. Dette kræver facilitering og procesledelse, og tæt samarbejde med de involverede institutioner og forskere.
 • Styrke kontakt med centrale del af forsvarets og forsvarsministeriets styrelser
  Udviklingen af domænespecifikke teknologier sker i tæt samarbejde med Forsvaret og Forsvarets Materiel- og Indkøbstjeneste I den forbindelse forventes stillingen at få en særlig rolle i at udvikle og styrke dette samarbejde.
 • Udvikle modeller for opgaver med myndighedsbetjening.
  Forskningsverdenen stiller sig også til rådighed inden for myndighedsbetjening i spørgsmål der vedrører Forsvar og Sikkerhed. Udviklingen sker under hensyntagen til og i koordination med NFC- medlemmer. Stillingen vil arbejde med at udvikle dette område.
 • Styrke og koordinere kommunikation og narrativer for hele NFC
  NFC kan det i det relevante omfang bidrage til den offentlige kommunikation omkring udviklingen i forsvarsteknologi i Danmark og globalt, samt udviklingen i krigens kampplads. Der arbejdes her tæt sammen med kommunikationsenheden.

Ovenstående opgaver vil skulle løses gennem:
Politisk og strategisk understøttelse af NFC’s løbende dialog med den danske forskningsverden, relevante danske virksomheder og ikke mindst Forsvaret og forsvarsministeriets styrelser, samt internationale partnere, særligt EU og NATO

Forretningsudvikling, rådgivning og procesledelse på innovationsområdet, særligt opfølgning på forskningsprojekter inden for domænespecifikke teknologiske platforme inden for NFC og hjemtagning af EU-midler og samarbejd med øvrige partnere

Etablering af partnerskaber og sikring af et tæt samarbejde med fx relevante industriorganisationer, brancheforeninger og forsvarsklyngen samt bredt i forskningsverdenen.

NFC-sekretariatet er et mindre, agilt og motiveret team, der i høj grad kan arbejde selvstændigt. For de rigtige profiler er der mulighed for at præge stillingen og udviklingen af NFC. Dit personlige drive og dine ambitioner for centerets udvikling bliver afgørende.

Om dig
Vi forestiller os, at du:

 • Har en relevant uddannelse og erfaring inden for NFC’s arbejdsområder, fx fra Forsvaret, forskningsområdet, centraladministrationen eller forsvarsindustrien
 • Har projekt- og procesledelseskompetencer og erfaring med at lede/facilitere komplekse og videnstunge projekter og formår at skabe fremdrift i disse.
 • Har politisk tæft og forståelse for Forsvaret og dansk sikkerhedspolitik, og samtidig kan arbejde i den akademiske verden.
 • Har et eksisterende stort netværk, samt er en stærk formidler og kommunikator på både dansk og engelsk
 • Trives med skiftende opgaver og sammenhænge og kan bygge og fastholde relationer. Er engageret og initiativrig af natur– med evne til at følge op og eksekvere
 • Det er en forudsætning for varetagelse af stillingen, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og opretholde denne godkendelse under hele din ansættelse

Om Nationalt Forsvarsteknologisk Center(NFC)
I samarbejde med Forsvaret og danske virksomheder vil NFC indgå i strategiske forskningsprogrammer og højteknologiske udviklingsprojekter med henblik på, at danske virksomheder kan bringe internationalt konkurrencedygtige produkter til markedet. Desuden vil NFC understøtte relevant uddannelse af nye kandidater samt efter-/videreuddannelse til gavn for både myndigheder og industri. Endelig vil NFC styrke Danmarks rolle som attraktiv partner for udenlandske forsvars- og sikkerhedsvirksomheder og forskningsinstitutioner. Der vil være særligt fokus på at skabe stærke partnerskaber og koblinger til NATO og EU, og Danmark placeres strategisk i forhold til internationale værdi- og videnskæder inden for forsvar, sikkerhed og dual use-teknologi.

NFC er i europæisk henseende unikt som et nationalt samarbejde mellem vidensinstitutioner, der gennem projekter, uddannelse og innovation skal styrke Danmarks forsvarsteknologiske position med øget sikkerhed og flere arbejdspladser til følge. Centeret blev lanceret i februar 2023, Læs mere om NFC her: www.nfc.dk.

Vi tilbyder et udfordrende job med stor selvstændighed, afveksling i opgaverne og med en stor kontaktflade– både til Aalborg Universitet internt og til NFC’s medlemmer og interne samt eksterne interessenter og samarbejdspartnere.

Arbejdsstedet er Aalborg Universitet campus i København(alternativt Aalborg). Der kan forekomme rejseaktivitet i forbindelse med NFC arrangementer.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til centerdirektør Lars Bo Larsen på tlf. 4153 2577 labola@nfc.dk eller COO Anders Asdal Andersen på tlf. 2073 2329/ anan@nfc.dk.

Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 26. maj 2024. Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 22/23 efter nærmere aftale.

Ansættelse den 1. august 2024, eller snarest derefter. Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen. 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. gældende overenskomst i staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket"søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Ref. nummer

1219008

Ansøgningsfrist

Ansøg

Tekniske og administrative stillinger

Ansættelse og bedømmelse