2018-224-02069 Studieadjunkt inden for fagområdet informationssystemer

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Statskundskab, er en stilling som studieadjunkt inden for fagområdet informationssystemer ledig til besættelse fra 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse


Det forudsættes, at ansøgere til stillingen har videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. Det forudsættes endvidere, at ansøgere til stillingen kan dokumentere såvel undervisnings- som forskningserfaring med relevans for uddannelser der hører under studienævnet for digitalisering. Inden for undervisning i digitalisering efterspørges især følgende kompetencer: programmering, systemudvikling og HCI.
 

Kvalifikationskrav
Det forudsættes, at ansøgere til stillingen har kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Der skal desuden foreligge en positiv bedømmelse af ansøgerens undervisningskvalifikationer.
Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.
 
  
Ansøgningen skal indeholde
-  Motiveret ansøgning.
-  Opdateret CV.
-  Eksamensbevis.
-  Fuldstændig publikationsliste med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maksimalt vedlægges 5 publikationer.
-  Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Link til Skabelon.
-  Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i et undervisningsportfolio, som skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau. Link til Vejledning.
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 
Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Jeppe Nielsen, tlf. 9940 8212, e-mail agger@dps.aau.dk. Ligeledes henvises til følgende hjemmeside: www.dps.aau.dk
 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til HR-partner Magnus Bach Andreasen, e-mail HS-HR@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Stillingsnummer

2018-224-02069

Ansøgningsfrist

12/12/2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.