AAU logo

Ledige stillinger

2019-224-02092 Undervisningsassistent

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Datalogi er et antal stillinger som undervisningsassistent ledig til besættelse i perioden 1. marts 2019 - 28. februar 2022, eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Datalogi opslår hermed et antal stillinger som undervisningsassistent indenfor datalogi.

Arbejdsopgaverne vil bla. bestå af elementær undervisning hovedsageligt på bacheloruddannelserne i datalogi og softwareingeniør på 1. semester, men opgaver på andre semestre kan forekomme.

Ansøger skal derfor have indgående kendskab til et bredt udvalg af fagområde og pædagogik for de relevante uddannelser.

Der henvises i øvrigt til studieordningen for bacheloruddannelserne i hhv. datalogi Studieordning for bachelor i datalogi og software Studieordning for bachelor i software

Du skal have en datalogisk funderet uddannelse og have faglig indsigt i væsentlige datalogiske problemstillinger.

Du skal have udstrakt kendskab til PBL og uddannelse generelt.

Du skal kunne tale og skrive dansk.

Såfremt der skulle være spørgsmål til stillingerne, kontakt venligst lektor Kristian G. Olesen, kgo@cs.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Anne Christoffersen, est-st-hr@adm.aau.dk  tlf. (+45) 9940 9680.

Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau.

Undervisningsassistenten varetager undervisning inden for faget efter institutionens bestemmelse. Undervisningsassistenten skal have særlig tilladelse til at fungere som eksaminator.

Arbejdstimetallet er maksimalt 780 timer.

Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen eller eksamen på et tilsvarende niveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Ansøgning, publikationer, fyldestgørende CV og andet materiale, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen vedhæftes ansøgningen.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Ansættelsesbekendtgørelse af 13.03.2012, Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 1.7.2015, samt Personalestyrelsens cirkulære af 17.01.01 om Timelønnet undervisning. Der udstedes frigørelsesattest.

 

Stillingsnummer

2019-224-02092

Ansøgningsfrist

Thu Jan 31 00:00:00 CET 2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende