AAU logo

Ledige stillinger

Fundraiser til Computer Science Department, Aalborg Universitet

Ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet søger vi en engageret og serviceminded fundraiser med stærke kompetencer inden for fundraising og ekstern finansiering. Stillingen er en fast fuldtidsstilling til besættelse 1. november 2019 eller snarest derefter. Der er tale om en 37 timers stilling, og stillingen er placeret i Aalborg. Aalborg Universitet (AAU) bidrager til det globale samfunds videnopbygning og til udvikling af det danske samfunds velstand, velfærd og kultur. Det sker gennem forskning, forskningsbaseret uddannelse, myndighedsbetjening og videnssamarbejde. AAU uddanner studerende til fremtiden og baserer aktiviteter på et dynamisk og forandringsskabende samarbejde med det omgivende samfund. Institut for Datalogi har på nuværende tidspunkt 1100 studerende og 145 medarbejdere, heraf er 131 forskere og 14 administrative medarbejdere. Instituttets forskere er verdensførende på en lang række områder og indgår i en bred vifte af nationale og internationale forskningsprojekter, der ofte resulterer i banebrydende teknologier til anvendelse kommercielt eller samfundsmæssigt.

Stillingsbeskrivelse

Som fundraiser på Computer Science får du en central rolle med rådgivning og du skal sikre, at den enkelte forsker aldrig vil være i tvivl om, hvad denne skal gøre, når hun/han har en god idé. Din primære opgave vil derfor være at rådgive og understøtte instituttets forskere med henblik på hjemtagning af eksterne midler. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med både ledelse, forskere og administrative kolleger på instituttet og med det centrale forskningsstøttekontor F&P Fundraising & Project management.

Du bliver ansvarlig for at implementere Aalborg Universitets nye strategi og samarbejdsmodel for en målrettet professionel forskningsstøtte. Du vil blive ansvarlig for at opbygge nye processer omkring instituttets fundraising og blive en drivende kraft i at systematisere instituttets forskningsansøgninger. Herunder sikre, at der etableres samarbejde mellem forskere og F&P, når projektansøgninger understøttes af dem. Ved øvrige projektansøgninger skal du, i tæt samarbejde med den øvrige funding administration på instituttet, understøtte den enkelte ansøger og ansøgning.

Arbejdsopgaver kunne være:

 • Instituttets first-point-of-contact for både interne og eksterne partnere vedrørende fundraising
 • Overblik over instituttets forskningskompetencer til sagsbehandling af relevante hørringer, prisindstillinger og eliteforskerprogrammer
 • Forskningsunderstøttelse dvs. afsøgning af fundingmuligheder
 • Vejledning af og sparring med instituttets ledelse og forskere
 • Løbende kontakt med forskningsgrupperne og deltagelse i forskningsgruppemøder. Tæt samarbejde med forskningsgrupper for at sikre forskningsunderstøttelsen tilpasses forskningsstrategier
 • Kontakt til projektpartnere
 • Deltagelse i relevante fundraisings fora og –netværk
 • Registrering af instituttets forskningsaktiviteter
 • Udarbejde forskningsstrategiske analyser og oplæg til ledelsens strategiske prioritering
 • Udvikle og forestå implementering af forskningsstrategiske tiltag
 • Etablere og drive et fundingnetværk på tværs af instituttets forskningsgrupper
 • Sikre forskernes kompetenceudvikling og vejlede inden for afsøgning og ansøgning af fundingmuligheder
 • Agere sparringspartner for forskerne i ansøgningsprocessen og give feedback på forskningsansøgninger

Det er vigtigt med en fleksibel forståelse af og tilgang til opgaveporteføljen, som løbende skal tilpasses instituttets behov og strategi.

Om dig
Vi forventer, at du er fagligt dygtig og fleksibelt indstillet i forhold til opgaveløsningen. Samtidig lægger vi stor vægt på en grundlæggende indstilling til, at vi kun kan lykkes med vores opgaver, hvis vi hjælper hinanden. Instituttet har allerede en meget velfungerende organisation omkring projektøkonomi som du skal samarbejde meget tæt med.

Forventninger til dig

 • Erfaring med fundraising gerne fra et universitet eller anden forskningsinstitution
 • Et godt overblik over og en udpræget sans for at opdyrke og spotte fundraisingpotentiale samt at matche forskningsideer med fundraisingmuligheder
 • Systematisk sans for og evne til at bevare overblikket i en udfordrende hverdag med mange opgaver, samarbejdsrelationer og deadlines.
 • God til skriftlig og mundtlig kommunikation på dansk og engelsk
 • Vilje og evne til at få fulgt egne og fælles opgaver til dørs
 • En smilende og tillidsvækkende personlighed
 • Du trives i en stilling med en bred kontaktflade i en stor organisation
 • Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til universiteternes fundraisingkilder og -netværk

Vi forventer, at du kan mestre størstedelen af ovennævnte opgaver - men ikke nødvendigvis det hele fra første dag, men du skal have initiativet til at drive området op.

Tjenestestedet bliver Aalborg, men der vil blive et nært samarbejde med fakultetets fundraiser i København.

Vi tilbyder

 • Et alsidigt job med stor selvstændighed og afveksling i opgaverne og med en bred kontaktflade
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Engagerede kolleger, som lægger vægt på faglighed og samarbejde
 • En fuldtidsstilling på 37 timer/uge med tiltrædelse 1. oktober eller snarest derefter

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Jesper Kjeldskov, jesper@cs.aau.dk eller sekretariatschef Helle Westmark, west@cs.aau.dk.

Vil du vide mere om Computer Science; https://www.cs.aau.dk og om AAU; https://www.aau.dk .

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst i Staten, herunder bl.a. OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1061069

Ansøgningsfrist

01/10/2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende