AAU logo

Ledige stillinger

2019-224-02430 Klinisk Lærer i Almen Praksis

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en eller flere stillinger som Klinisk Lærer i almen praksis ledig til besættelse fra den 01. November 2019 eller snarest herefter. Stillingerne er tidsbegrænset for en periode på tre år, med mulighed for forlængelse.

Stillingsbeskrivelse

Den kliniske lærer i almen praksis vil primært skulle varetage klinisk undervisning på den medicinske kandidatuddannelse på Aalborg Universitet inden for eget fagområde – almen medicin. Den kliniske lærer vil gennem bidrag til tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen på kandidatuddannelsen medvirke til implementeringen af kandidatstudieordningen for Aalborg Universitet. 

Det forudsættes, at den kliniske lærer er godkendt som alment praktiserende læge og arbejder i praksis. Sidstnævnte skal være basis for studerende på den medicinske kandidatuddannelse ved AAU’s ophold i almen praksis og dermed som led i undervisningen indenfor det almenmedicinske område. 

De kliniske lærere i almen praksis forventes derfor at huse de studerendes ophold i praksis for en periode på 10 dage i løbet af 3 uger på 1. og 2. semester eller 5 dage forud for afsluttende kandidateksamen. Afhængig af størrelsen på praksis vil det være muligt at huse enten 1 eller flere studerende på samme tid. Under de studerendes ophold i praksis forventes det, at den kliniske lærer i almen praksis involverer den studerende i det daglige arbejde i praksis, på det niveau den enkelte studerende har, inklusiv at lade de studerende selvstændigt varetage konsultationer. 

Den kliniske lærer i almen praksis vil desuden blive tilbudt pædagogisk efteruddannelse og træning i det omfang vedkommende selv ønsker. 

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til koordinator for almen praksis Annette Engsig a.engsig@rn.dk.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lærer forudsætter en medicinsk kandidateksamen og speciallægeanerkendelse i almen medicin.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg, og den samlede vurdering vil være en heldhedsbetragtning, hvor både pædagogiske kvalifikationer, interesse og erfaring, samt evt. forskningsmæssige erfaring vil vægtes. 

Ansøgningen skal indeholde:

  • Curriculum vitæ. gerne inkl. publikationsliste
  • En redegørelse for undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer eller anden form for materiale, der kan danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige og forskningsmæssige niveau
  • En redegørelse for andre kvalifikationer med relevans for stillingen.

Yderligere oplysninger vedr. ansættelsesprocessen kan fås ved henvendelse til Camilla Jonstrup Christensen, cjc@adm.aau.dk eller på tlf.: 9940 7339.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 20.5.2012 om Overenskomst for læger i staten (Yngre læger) eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.  Samt Stillingstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 1.9.2013

Stillingsnummer

2019-224-02430

Ansøgningsfrist

28/10/2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende