AAU logo

Ledige stillinger

Et antal stillinger som undervisningsassistent til Byggeri og Anlæg-uddannelsen (Esbjerg)

Ved Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) på Aalborg Universitet i Esbjerg er 1 eller flere stillinger som undervisningsassistent til uddannelser på Byggeri og Anlæg ledig til besættelse fra 1. februar 2020 eller snarest herefter. Ansættelsen er for en 2 årig periode. BUILD er Danmarks største institut inden for byggeri, anlæg og det byggede miljø. Instituttet er resultatet af fusionen mellem Institut for Byggeri og Anlæg og Statens Byggeforskningsinstitut - SBi. BUILD har udgangspunkt i ingeniørvidenskaben, som kombineres med vigtige elementer fra samfundsvidenskab og humaniora. Denne faglige bredde er en styrke, fordi den giver mulighed for at forske, rådgive og uddanne helhedsorienteret i by-, bolig-, bygge- og anlægsområdets komplekse problematikker. Læs mere om os på: https://www.build.aau.dk/

Stillingsbeskrivelse

Stillingen omfatter undervisning på Byggeri og Anlæg-uddannelsen, herunder bl.a. undervisning i kurserne afløbsteknik, betonkonstruktioner og stål-/trækonstruktioner. 

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Lektor Lene Faber Ussing, tlf. 9940 7322, lfu@civil.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-Partner Lise Søndergård Jacobsen, est-ef-hr@adm.aau.dk tlf. (+45) 9940 9567 

Kvalifikationskrav:

Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau.

Undervisningsassistenten varetager undervisning inden for faget efter institutionens bestemmelse. Undervisningsassistenten skal have særlig tilladelse til at fungere som eksaminator.

Arbejdstimetallet er maksimalt 780 timer.

Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen eller eksamen på et tilsvarende niveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Ansøgning, publikationer, fyldestgørende CV og andet materiale, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen vedhæftes ansøgningen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Ansættelsesbekendtgørelse af 13.03.2012, Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 28.06.2013, samt Personalestyrelsens cirkulære af 17.01.01 om Timelønnet undervisning. Der udstedes frigørelsesattest. Studerende, der bedømmes kvalificeret til ansættelse som undervisningsassistent, ansættes iht. overenskomst af 23.03.07 for Studenterundervisere ved universiteter mv. indgået af Finansministeriet, Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende.

Den samlede ansøgning inklusive bilag kan kun sendes elektronisk via nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2020-224-02610

Ansøgningsfrist

28/01/2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende