AAU logo

Ledige stillinger

2020-224-02616 1-årig stilling som Studielektor i Socialt Arbejde og Socialrådgivning

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde er en stilling som studielektor I socialt arbejde og socialrådgivning ledig til besættelse fra 1. april, 2020 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingsindholdet er undervisning, projekt- og opgavevejledning, koordinering og dertil relaterede opgaver ved Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet. Undervisningen knytter sig til socialt arbejde og socialrådgivning herunder anvendelse og omsætning af samfundsvidenskabelig, juridisk og psykologisk viden til kompetencer i socialrådgivning og socialt arbejdes praksis.

Der er tale om en tidsbegrænset fuldtidsstilling på 1 år. Stillingen er opdelt tidsmæssigt således, at 80 % udgør undervisning, koordinerende og tilsvarende opgaver, og 20 % udgør udviklingsopgaver. Før stillingen udløber vil instituttet indkalde til en samtale, hvor mulighederne og betingelserne for fortsat ansættelse på instituttet afklares.

Kvalifikationskrav
Det forudsættes, at ansøgere til stillingen har kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Der skal desuden foreligge en positiv bedømmelse af ansøgerens undervisningskvalifikationer

Det er en forudsætning, at ansøgere til stillingen er uddannet som Socialrådgiver, har en kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau, og har dokumenterede undervisningskvalifikationer. Ansøgere med længerevarende erfaring med og bredt kendskab til socialt arbejdes praksis foretrækkes. Ansøgere med forskningsmæssige kvalifikationer, vil blive tilknyttet instituttets forskning i socialt arbejde. Ansøgere uden forskningsmæssige kvalifikationer forventes at være orienteret mod forskningsbaseret undervisning.

Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.


Ansøgningen skal indeholde
-  Motiveret ansøgning.
-  Opdateret CV.
-  Eksamensbevis.
-  Fuldstændig publikationsliste med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maksimalt vedlægges 5 publikationer.
-  Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring findes nederst på denne side..
-  Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i et undervisningsportfolio, som skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau. Vejledning findes nederst på denne side..
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 
Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.
Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Trond Beldo Klausen, tlf. 99 40 26 02,
e-mail: tbk@socsci.aau.dk

Ligeledes henvises til følgende hjemmeside: http://www.soc.aau.dk/.


Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2020-224-02616

Ansøgningsfrist

17/02/2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende