AAU logo

Ledige stillinger

2020-224-02631 Studieadjunkt i Matematik (og evt. flere fag) ved Adgangskursus

Ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Adgangskursus, er en fast fuldtidsstilling som Studieadjunkt i Matematik ledig fra 1. marts 2020 eller snarest herefter. Stillingens arbejdssted er i Aalborg. Adgangskursus er en adgangsgivende eksamen til ingeniør- og maskinmesteruddannelser og er et alternativ til andre adgangsgivende eksaminer som STX, HF, HTX, HHX og lignende. Adgangskursus har afdelinger i Aalborg og Esbjerg.

Stillingsbeskrivelse

Adgangskursus henvender sig til håndværkere eller andre, som har tilegnet sig praktisk erfaring, og som nu vil læse en ingeniør- eller maskinmesteruddannelse, men mangler en adgangsgivende eksamen. Adgangskursus tilbyder også enkeltfag til dem, som har en adgangsgivende eksamen, men som mangler nogle fag på specifikke niveauer. På Adgangskursus undervises i fagene dansk, engelsk, fysik, kemi og matematik. Se mere på www.ak.aau.dk

Undervisningen vil primært være i matematik på gymnasialt niveau, men afhængigt af faglig baggrund vil også andre af fagene i Adgangskursus’ fagrække kunne være aktuelle.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til studielektor Birgitte Taagaard, mail: bit@staff.aau.dk tlf. 9940 9752.

Oplysninger om Adgangskursus eller stillingen i øvrigt kan fås ved henvendelse til Studieleder Henrik Brohus, mail: hb@civil.aau.dk tlf. 4018 3042.

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationskravet til stillingen er en kandidateksamen i matematik eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens faglige kvalifikationer samt pædagogiske kvalifikationer. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren har pædagogisk erfaring med undervisning og vejledning. Det er endvidere en fordel, men ikke et krav, hvis ansøgeren har kvalifikationer i et af de andre fag fra fagrækken (dansk, engelsk, fysik, kemi).
Stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver.

Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år. Herefter forlænges stillingen efter lektorbedømmelse til en fast stilling som studielektor.

Ansøgningen skal indeholde:

  • CV
  • Eksamensbevis
  • Dokumentation for eventuelle undervisningsmæssige kvalifikationer (skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau)

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-Partner Lise Søndergård Jacobsen, est-ef-hr@adm.aau.dk tlf. (+45) 9940 9567.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2020-224-02631

Ansøgningsfrist

20/02/2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende