AAU logo

Ledige stillinger

2020-224-02654 Videnskabelig assistent til V-lab, Institut for Planlægning, København

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Planlægning er en stilling som videnskabelig assistent til programmering og digital signal analyse i København ledig pr. 15. marts 2020 eller snarest derefter. Stillingen er for en 1 årig periode med mulighed for forlængelse. Hos Institut for Planlægning er vi ca. 200 medarbejdere fordelt på campus i Aalborg og København. Instituttet leverer banebrydende forskning og undervisning inden for planlægning, teknologi og samfund med henblik på skabelsen af en mere bæredygtig fremtid. Vi er tværfagligt forankret i de tekniske, natur- og samfundsvidenskabelige discipliner og præsenterer en unik kombination af samfunds- og teknologiforståelse, hvor digitale og teknologiske løsninger samtænkes med samfundets behov. Vores forskning danner grundlag for uddannelsen af fremtidens arbejdsstyrke, og som en del af Aalborg Universitet hviler instituttet på en samfundsengagerende og problemorienteret tilgang. Det er også netop på Institut for Planlægning, at UNESCO-center for problembaseret læring har hjemme. Det er med til at sikre, at vi skaber uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet og et samfund med stigende fokus på teknologi, digitalisering, bæredygtighed og partnerskaber til en bæredygtig omstilling.

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse
Vi søger en videnskabelig assistent til vores V-Lab i København 20 timer pr uge med mulighed for undervisning og vejledning inden for programmering og digital signal analyse. Ansættelsen vil være ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.

Vores V-Lab indeholder et træværksted, Laserskærer, 3D printere og et almindeligt værksted med almindelige håndværktøjer. Som videnskabelig assistent vil du undervise og vejlede studerende i de forskellige typer af prototyper og modeller. Der vil også være undervisning og vejledning til maskinerne i V-LAB.

Som videnskabelig assistent vil du ansættelsesmæssigt være en del af forskningsgruppen Bæredygtig Design og Omstilling, som er den sektion som har det faglige og budgetmæssige ansvar for værksted. I tilknytning til ansættelsen vil være mulighed for at undervise på kurser inden for programmering og digital signal analyse

Arbejdsopgaver:

 • Vejledning og instruktioner i maskiner, specielt med henblik på digitale maskiner
 • Generel vejledning af studerende i forbindelse med udarbejdelse og fremstilling af prototyper og modeller
 • Undervisning og vejledning inden for emnerne programmering og digital signal analyse
 • Hvem er du?Følgende kompetencer vægtes:
 • Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på du kan arbejde selvstændigt, men samtidig er god til at indgå i samarbejde med det faglige miljø bag værkstedet. Du skal kunne arbejde systematisk og have lyst og erfaring med at undervise og vejlede. Desuden forventes du at have en kandidatgrad inden for det teknisk videnskabelige område.
 • Erfaring med digitale maskiner
 • Viden inden for det teknisk videnskabelige område
 • Erfaring i at give instruktioner, vejlede og undervise
 • God pædagogisk evne
 • Kan indgå i et team bestående af andre fagligheder

Aalborg Universitet leverer forskning og uddannelser i verdensklasse. For tredje år i træk har vi placeringen som Europas bedste og verdens fjerde bedste ingeniøruniversitet på listen ”Best Global Universities” offentliggjort af U.S. News & World Report. Vores forskning og uddannelser er tværfagligt funderede og bygger på tætte samarbejder med erhvervslivet. Heraf stammer også vores verdenskendte PBL-undervisningsmodel, der tager udgangspunkt i løsningen af virkelighedens problemer. Disse samarbejder og vores anerkendte forskning bidrager med nye indsigter, nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer og viden, der ændrer verden. Mere end 20.000 studerende er indskrevet på Aalborg Universitet, hvoraf over 10% er internationale studerende fra forskellige lande verden over. Til at betjene dem har vi 3500 ansatte, der fordeler sig på Aalborg Universitets hovedcampus i Aalborg og vores afdelinger i København og Esbjerg.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Sektionsleder Morten Elle, elle@plan.aau.dk. Tlf. +4599403754

Kvalifikationskrav:

Videnskabelig assistent kræver kvalifikationer på kandidatniveau.  

Ansøgningen skal indeholde:

 • En motiveret tekst, hvori der fremgår begrundelse for at ansøge
 • Opdateret curriculum vitæ
 • Kopi af relevante eksamensbeviser (kandidat og evt. ph.d.)
 • Videnskabelige kvalifikationer. Ansøgerne må max. vedhæfter 5 publikationer. 
 • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
 • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen
 • Referencer/anbefalinger
 • Personlige data

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Lisbeth Palmelund, est-st-hr@adm.aau.dk  tlf. (+45) 9940 7553. 

Ansættelse som videnskabelig assistent kan højst ske for en periode af indtil 3 år. Genansættelse som videnskabelig assistent ud over 3 år kan ikke finde sted. Yderligere information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her: 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2020-224-02654

Ansøgningsfrist

26/02/2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende