AAU logo

Ledige stillinger

2020-224-02656 Et eksternt lektorat til Studienævn for Sprog og Internationale Studier

Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kultur og Læring, Aalborg, Studienævnet for Sprog og Internationale Studier, er en fast stilling som ekstern lektor ledig til besættelse fra 1. marts 2020 eller snarest derefter. Et eksternt lektorat er en deltidsstilling med maks. 780 timer pr. undervisningssår. Timetallet aftales ved hvert semesters begyndelse.

Stillingsbeskrivelse


Stillingen ønskes besat af en person med undervisningserfaring inden for internationale studier og international politik. 

Den eksterne lektor skal stå for at tilrettelægge og gennemføre undervisning, herunder afholde forelæsninger, kursusundervisning og eksamen. Derudover kan den eksterne lektor fungere som projektvejleder, projekteksaminator og intern medbedømmer. Der foretrækkes ansøgere med kendskab til problembaseret projektarbejde efter Aalborg-modellen og erfaring med at vejlede og at undervise på engelsk.

Undervisningen foregår primært under Studienævn for Sprog og Internationale studier.

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget. 

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat. 

Ansøgningen skal indeholde følgende:

• CV
•  Undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
• Evt. andet materiale, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, email: hsf-dvip@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inklusive bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2020-224-02656

Ansøgningsfrist

26/02/2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende