AAU logo

Ledige stillinger

2020-224-02725 Hjælpelærer til Oecon-uddannelsen

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for Oecon-uddannelsen er en stilling som studenterunderviser/hjælpelærer i faget mikroøkonomi II ledig til besættelse fra 1.9.2020.

Stillingsbeskrivelse

Arbejdsopgaverne vil primært omfatte aktiviteter i forbindelse med øvelsesaktiviteter inden for undervisning i mikroøkonomi på oecon-uddannelsen. Øvelsesaktiviteten vil være i forbindelse med kurset Mikroøkonomi II på studiets 3. semester.

Timetal: 20 timer

Kvalifikationskrav

Det forventes, at du i samarbejde med den centrale underviser er i stand til selv at strukturere og tilrettelægge din arbejdstid og dine arbejdsopgaver og overholde nødvendige deadlines. Jobbet kræver endvidere gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på både dansk og engelsk. Det er en fordel, hvis du besidder stærke IT-kundskaber, god talforståelse og matematiske kompetencer samt god samarbejdsevne.

Ansættelse som hjælpelærer forudsætter normalt, at den studerende har bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen.

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som hjælpelærer skal indeholde:

-          Kort begrundet ansøgning
-          Udskrift af studiejournal
-          CV

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: lektor Jacob Rubæk Holm, tlf. 9940 8247, e-mail: jrh@business.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen som studenterunderviser, hjælpelærer sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 06.06.2019 for studenterundervisere ved universiteter mv.

Stillingsnummer

2020-224-02725

Ansøgningsfrist

15/04/2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende