AAU logo

Ledige stillinger

To ph.d.-stipendier i Human-Centered Computing: interaktive lydzoner (16-20030)

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Datalogi er to ph.d.-stipendier ledige inden for det generelle forskningsprogram Computer Science. Stipendierne er ledige til besættelse pr. 1. september 2020, eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Vi søger to ph.d.-studerende inden for Human-Centered Computing (HCC) til at arbejde med interaktionsdesign og brugerstudier i forbindelse med dynamiske lydzoner i hjemmet og på hospitaler. De to ph.d.-projekter er en del af Innovationsfondsprojektet “Interactive Sound Zones for Better Living" (ISOBEL), der har til formål udvikle en helt ny type lydsystem, hvor højttalere ikke bare afspiller en bestemt kanal, men i samspil er i stand til at skabe et antal lydzoner i et lokale eller område, hvor man kan styre den lyd, der afspilles, og maskere uønsket lyd, uden brug af for eksempel hovedtelefoner eller andet personligt udstyr. 

Det ene ph.d.-projekt vil fokusere på interaktionsdesign til lydzoner bl.a. gennem brug af forskellige typer Natural User Interfaces som tangible interaction, augmented reality og fysiologiske sensorer. Projektet vil involvere iterativ design og implementering af brugerinterfacekomponenter til et antal interaktive lydzone prototypesystemer, integration af disse med projektets øvrige prototypekomponenter og justering af disse brugerinterfacekomponenter ud fra brugerevalueringer i laboratorie- og feltomgivelser.

Det andet ph.d.-projekt vil fokusere på brugerstudier af interaktive lydzoner i virkelige anvendelsesomgivelser og vil have til opgave at evaluere de interaktive prototyper, der udvikles i ISOBEL i private hjem og på hospitalsstuer. Projektet vil involvere design, udførelse og analyse af kvalitative og kvantitative empiriske studier med fokus på både user experience og måling af effekten af lydzoner (f.eks. ud fra fysiologiske data og patientjournaldata). Dette vil ske i samarbejde med projektets virksomhedspartnere og eksterne samarbejdspartnere.

Begge ph.d.-projekter vil foregå i tæt samarbejde med tre virksomhedspartnere (Bang & Olufsen, SoundFocus og Wavecare), forskere i signalbehandling og akustik og forskere i Human-Centered Computing gruppen på Aalborg Universitets Institut for Datalogi. Det er en forudsætning, at den ph.d.-studerende har kompetencer inden for HCI svarende til en Kandidatuddannelse i Interaktionsdesign eller lignende, samt en relevant teknisk Bacheloruddannelse. Da brugerstudierne vil foregå på dansk, er det desuden et krav, at den ph.d.-studerende kan tale, læse og forstå dansk. Den ph.d.-studerende forventes at varetage vejledning på bl.a. B.Sc. i Interaktionsdesign, IT, Software eller Datalogi.

ISOBEL projektet er finansieret af Innovationsfonden. For mere information om projektet, se: https://isobel.dk 

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde en kort motivation, angivelse af hvilket af de to ph.d.-projekter der har interesse, CV, og kopier af relevante eksamensbeviser. Dertil skal indsendes en projektbeskrivelse på max 2 sider (eksl. referencer), der opridser kandidatens tanker og ideer omkring et ph.d.-projekt inden for den beskrevne kontekst.  

For mere information, kontakt Professor Jesper Kjeldskov, Institut for Datalogi, jesper@cs.aau.dk

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Tekniske Fakultet for IT og Design træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Vigdis Kit Skomager-Bohnfeldt, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, e-mail: vkns@adm.aau.dk, tlf. 9940 7408.

Mere information om ph.d.-skolen ved det Det Tekniske Fakultet for IT og Design findes via dette link: www.phd.tech.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten, bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiater og Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

16-20030

Ansøgningsfrist

Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende