AAU logo

Ledige stillinger

Ph.d.-stipendium i Human-Centred Computing: Software engineering og digital transformation (16-20028)

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Datalogi er et ph.d.-stipendium ledigt inden for det generelle forskningsprogram Computer Science. Stipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. september 2020, eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Vi søger en ph.d.-studerende i software engineering og digital transformation i forskningsgruppen Human-Centred Computing ved Institut for Datalogi.
 
Ph.d.-projektet vil involvere studie af, design af og evaluering af agile udviklingsprocesser, der relaterer til, integrerer med og er afstemt med processer til digital transformation. 
Agile udviklingsprocesser er under forandring for hurtigere og bedre at kunne understøtte  digital transformation med kvalitetssoftware.
Digital transformation forandrer virksomheder, organisationer og samfundet i bredeste forstand ved hjælp af softwareteknologier og specielt avancerede data-drevne tilgange.

Projektet er en del af Human-Centred Computing og aktiviteter inden for bæredygtighed, og forskningen forventes at bidrage til UN Sustainability Development Goals (SDG).

Ansøgere skal have en kandidatgrad inden for interaktionsdesign, software engineering, datalogi, informatik, eller lignende. Da en stor del af det empiriske arbejde vil foregå i Danmark, vil ansøgere der behersker et skandinavisk sprog blive foretrukket. Den ph.d.-studerende forventes at varetage vejledning af studerende på bl.a. B.Sc. i Interaktionsdesign, IT, Software eller Datalogi.

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde en kort motivation, CV, og kopier af relevante eksamensbeviser. Dertil skal indsendes en projektbeskrivelse på max 2 sider (eksl. referencer), der fremstiller ansøgers tanker og ideer omkring et ph.d.-projekt inden for det beskrevne emne. 

For mere information, kontakt professor Peter Axel Nielsen, Institut for Datalogi, pan@cs.aau.dk  

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres regelmæssigt. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Tekniske Fakultet for IT og Design træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Vigdis Kit Skomager-Bohnfeldt, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, e-mail: vkns@adm.aau.dk, tlf. 9940 7408.

Mere information om ph.d.-skolen ved det Det Tekniske Fakultet for IT og Design findes via dette link: www.phd.tech.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten, bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiater og Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

16-20028

Ansøgningsfrist

Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende